PC Quảng Nam: Tổ chức báo cáo chuyên đề quản lý kinh doanh

15:17 - 21/07/2021  |  167 lượt xem

Chia sẻ
Tiếp nối thành công của đợt báo cáo chuyên đề kỹ thuật, ngày 15/7/2021, PC Quảng Nam tổ chức nghe báo cáo chuyên đề kinh doanh – dịch vụ khách hàng (KD-DVKH). Thành phần tham gia báo cáo chuyên đề bắt buộc là Trưởng, Phó phòng Kinh doanh/Kinh doanh Tổng hợp của các Điện lực và khuyến khích thêm Trưởng phòng Tổng hợp, Kế toán trình độ Đại học, Tổ trưởng thuộc phòng Kinh doanh/Kinh doanh - Tổng hợp, các cá nhân được quy hoạch chức danh Trưởng phòng Điện lực trở lên, chuyên viên các phòng ban Công ty có thâm niên 3 năm trở lên. Buổi báo cáo chuyên đề do ông Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc Công ty làm chủ trì.
PC Quảng Nam: Tổ chức báo cáo chuyên đề quản lý kinh doanh

Một slide trong báo cáo của các đơn vị

Có 14 chuyên đề được trình bày tại hội nghị, mỗi chuyên đề được trình bày dưới dạng slide, trong vòng 10 phút, gồm các phần chính như: đánh giá thực trạng công tác KD-DVKH hiện nay tại đơn vị; đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KD-DVKH năm 2020 và quý 1/2021, khả năng hoàn thành các chỉ tiêu Công ty giao năm 2021; đề xuất giải pháp, biện pháp để hoàn thành các chỉ tiêu KD-DVKH Công ty giao năm 2021 và lộ trình 2022-2025; đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và khó khăn vướng mắc tại đơn vị; đề xuất các giải pháp, kiến nghị để quản lý công tác kinh doanh tại đơn vị cũng như tại Công ty ngày càng tốt hơn.

 


Một số slide chuyên đề được trình bày

Buổi báo cáo diễn ra nghiêm túc song không kém phần sôi nổi với các câu hỏi của hội đồng và phần trả lời vấn đáp của các Trưởng, Phó phòng Kinh doanh/Kinh doanh - Tổng hợp các Điện lực.

 

Một số cá nhân trình bày chuyên đề

Theo anh Mai Văn Phát, Trưởng phòng Kinh doanh Điện lực Hội An, buổi báo cáo chuyên đề rất hữu ích, là dịp để bản thân anh cũng như các cán bộ tham gia thể hiện năng lực trong quá trình tổng hợp, đánh giá bao quát công việc đang theo dõi; phân tích và đề xuất những giải pháp đóng góp để giúp công việc được tốt hơn trong thời gian đến. Còn chị Phan Thị Thu Hằng – Tổ trưởng Tổ tổng hợp phòng Kinh doanh Tổng hợp Điện lực Hiệp Đức cho biết: "Thông qua buổi báo cáo chuyên đề, bản thân chị học hỏi được những kinh nghiệm từ các đơn vị; lắng nghe ý kiến đóng góp, phản biện từ lãnh đạo phòng ban, Công ty để giúp công việc tốt hơn trong thời gian đến. Những ý kiến đóng góp từ hội đồng là những thiếu sót của bản thân, tôi sẽ tiếp thu và sửa đổi hoàn thiện bản thân trong thời gian đến”.


Ông Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc Công ty phát biểu kết luận buổi báo cáo chuyên đề

Phát biểu kết luận buổi báo cáo chuyên đề, ông Nguyễn Hữu Khánh - Giám đốc Công ty nêu rõ: "Đội ngũ làm công tác kinh doanh được ví như “cánh tay nối dài” của Công ty, kết nối giữa khách hàng và ngành điện. Do vậy, thông qua buổi báo cáo chuyên đề này, Công ty đã thấy được tình hình tại từng đơn vị và những điểm mạnh cần nhân rộng, phát huy". Bên cạnh một số mặt còn hạn chế, Giám đốc Công ty đánh giá tốt một số thí sinh tâm huyết, chuẩn bị tốt slide, cách trình bày báo cáo. 

Thông qua hoạt động này, mỗi người cũng có thời gian đọc lại quy trình, nghiên cứu chỉ tiêu, đề xuất các ý tưởng, giải pháp để giải quyết công việc. Đây cũng là dịp các đơn vị học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, lắng nghe ý kiến đóng góp từ hội đồng để hoàn thiện bản thân.

Về phía Công ty, buổi báo cáo chuyên đề cũng giúp đánh giá được năng lực của cán bộ quản lý công tác kinh doanh và tình hình thực hiện các chỉ tiêu KD-DVKH của các đơn vị năm 2021, làm cơ sở để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ trong thời gian đến.

Hoàng Phượng

15:17 - 21/07/2021  |  167 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU