Giải pháp điều khiển xa, thay đổi trị số chỉnh định rơ le

13:37 - 30/07/2021  |  784 lượt xem

Chia sẻ
Hiện nay, Trung tâm điều khiển (TTĐK) PC Đà Nẵng đang vận hành, điều khiển xa thông qua hệ thống SCADA các Recloser, LBS, RMU của nhiều hãng khác nhau trên lưới điện thành phố. Trong thời gian qua, các LBS được lắp mới trên hệ thống lưới điện đều là các LBS kiểu kín được kết nối SCADA đầy đủ về TTĐK, trong đó phần lớn là thiết bị LBS của hãng S&S với mã hiệu RT200P.
Giải pháp điều khiển xa, thay đổi trị số chỉnh định rơ le

Cấu hình hiển thị chức năng trên màn hình HMI

Tủ điều khiển S&S RT200P có khả năng kết nối SCADA bằng giao thức IEC 60870-5-104 về TTĐK, có khả năng giám sát các tín hiệu đo lường, thực hiện các lệnh điều khiển đóng cắt LBS từ xa, tuy nhiên bộ điều khiển trung tâm RTU của tủ không hỗ trợ biến (point) điều khiển thay đổi trạng thái các đèn tín hiệu trên mặt tủ, không hỗ trợ thay đổi các giá trị chỉnh định rơ le bằng tín hiệu điều khiển 1 bit (single command) thông thường. Việc này gây khó khăn trong công tác điều độ, khi cần điều khiển thay đổi một giá trị chỉnh định, điều độ viên phải gọi cho cán bộ kỹ thuật trực tiếp ra hiện trường chỉnh định bằng tay gây lãng phí thời gian và nhân lực.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm tác giả PC Đà Nẵng đã nghiên cứu tài liệu của tủ điều khiển S&S RT200P, tài liệu hệ thống SCADA của hãng Survalent, lên phương án cấu hình tại tủ và tại hệ thống SCADA TTĐK để có thể thao tác điều khiển từ xa từ TTĐK.

Tại tủ điều khiển đặt tại hiện trường, nhóm tác giả PC Đà Nẵng sử dụng phần mềm cấu hình R-Manager thực hiện cấu hình biến thay đổi giá trị đặt (set point) phù hợp với yêu cầu hệ thống của TTĐK.

Tại TTĐK, nhóm tác giả  PC Đà Nẵng sử dụng phần mềm SCADA Survalent STC Explore cấu hình biến set point trên hệ thống máy chủ. Cấu hình biến này là dạng biến analog theo type 48 của giao thức IEC 60870-5-104 loại “set point command, normalized value” ứng với địa chỉ đã cấu hình tại tủ điều khiển.

Trên giao diện HMI phục vụ vận hành cho điều độ viên, nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm SmartVU để đưa biến đã cấu hình ở trên ra màn hình, từ đó điều độ viên dễ dàng điều khiển trực tiếp từ màn hình HMI.

Giải pháp này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác điều độ và vận hành hệ thống SCADA tại TTĐK như: Xây dựng được một giải pháp hoàn chỉnh khắc phục nhược điểm không thể điều khiển, chỉnh định relay từ xa đối với LBS S&S RT200P; thuận tiện cho công tác điều độ vận hành hệ thống điện, giảm thời gian chỉnh định, tiết kiệm nhân công trực tiếp ra hiện trường, đảm bảo việc chỉnh định chính xác và nhanh chóng; giải pháp có thể được thực hiện trên các loại LBS tương tự cũng như hệ thống SCADA khác trong các đơn vị thuộc ngành điện.

Hoàng Nhân - Khoa Nam

13:37 - 30/07/2021  |  784 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU