Điện lực Sơn Trà (PC Đà Nẵng) xây dựng văn hóa an toàn lao động

15:03 - 20/09/2021  |  151 lượt xem

Chia sẻ
Với đặc thù ngành điện có mức độ rủi ro cao, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLÐ) được Điện lực Sơn Trà đặc biệt quan tâm hướng đến mục tiêu không để xảy ra tai nạn lao động, giúp người lao động (NLĐ) có kỹ năng, nhận diện các mối nguy và biện pháp phòng ngừa. Đảm bảo môi trường làm việc an toàn, mà trong đó, hình thành nét văn hóa an toàn lao động là mục tiêu quan trọng của Điện lực.
Điện lực Sơn Trà (PC Đà Nẵng) xây dựng văn hóa an toàn lao động

Cán bộ an toàn Điện lực phổ biến an toàn lao động cho đội công tác trước khi ra hiện trường

Trong quá trình hoạt động, lãnh đạo Điện lực Sơn Trà xem văn hóa an toàn lao động là bộ phận không thể tách rời của văn hóa doanh nghiệp, song hành cùng sự phát triển của đơn vị. Ông Lê Ngọc Chính – Giám đốc Điện lực xác định: “Xây dựng văn hoá an toàn lao động sẽ tạo được thói quen làm việc an toàn, ứng xử văn hóa, tự giác chấp hành các quy định về ATVSLÐ của CBCNV. Do đó, đơn vị chú trọng đảm bảo ATVSLÐ thông qua việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện đúng quy định, quy trình sản xuất an toàn”.

Hiện thực hóa mục tiêu đề ra, hàng năm, Điện lực đã tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ cho 100% CBCNV. Nội dung huấn luyện bao gồm hệ thống văn bản quy phạm, chính sách pháp luật về ATVSLĐ; các yếu tố nguy hại và biện pháp phòng ngừa; phương pháp cải thiện điều kiện lao động; hướng dẫn kỹ năng cấp cứu người bị điện giật và cứu người bị nạn ở trên cao... Bên cạnh đó, NLĐ được đơn vị phổ biến thông tin về những trường hợp tai nạn lao động xảy ra trên thực tế, phân tích và rút ra các bài học kinh nghiệm. Để tạo động lực, Điện lực đã phát động các phong trào thi đua về ATVSLĐ, đảm bảo sản xuất phải an toàn và đưa ra những nội dung cụ thể phù hợp với thực tế của từng bộ phận công tác.

Một trong những công tác quan trọng góp phần tạo môi trường làm việc an toàn cho NLĐ cũng được Điện lực chú trọng thực hiện là việc quản lý, sử dụng, kiểm tra thường xuyên các thiết bị điện, kịp thời khắc phục các khiếm khuyết trên lưới nhằm hạn chế sự cố do lỗi chủ quan gây ra, đồng thời trang bị kịp thời, đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân, trang thiết bị kỹ thuật an toàn, bảo hộ lao động đầy đủ để phục vụ sản xuất. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Điện lực chỉ đạo các đơn vị chú ý không để xảy ra sự cố lưới điện do lỗi chủ quan; không để xảy ra tai nạn lao động do chạm chập dây thông tin, các loại dây treo tạm khác trên cột trong quá trình trèo cao. Việc đưa công nghệ vào sản xuất tại đơn vị như hệ thống điều khiển từ xa; đo đếm bằng công tơ điện tử; sửa chữa nóng bằng công nghệ hotline… cũng góp phần giảm thiểu rủi ro cho NLĐ, đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động và quy trình 5S (Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc – Sẵn sàng) trong hoạt động kinh doanh là một trong những mục tiêu quan trọng của đơn vị. Từ NLĐ đến cán bộ quản lý đều có trách nhiệm thực hiện các quy định về ATVSLĐ. Bộ máy làm công tác ATVSLĐ được Điện lực thường xuyên củng cố cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, cán bộ an toàn, ATVSV đều là những công nhân có bậc thợ và bậc an toàn cao, kinh nghiệm công tác lâu năm, được CBCNV đơn vị tin tưởng, lựa chọn. Khi tiến hành làm việc, NLĐ luôn tuân thủ thực hiện đầy đủ các biện pháp toàn điện theo đúng quy định. Phấn đấu mỗi CBCNV, NLĐ là một tuyên truyền viên trong việc thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLÐ, phòng chống cháy nổ, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

CBCNV Điện lực Sơn Trà thực hiện khai báo sinh hoạt đầu giờ bằng chương trình do đơn vị tự xây dựng

Với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động - tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động”. Điện lực đã xây dựng đường link “Form sinh hoạt đầu giờ” để triển khai đến toàn thể CBCNV. Việc điền các thông tin theo form vào đầu giờ sáng hàng ngày sẽ nhắc nhở CBCNV các biện pháp an toàn trước khi làm việc; những điều cần nhớ trong công tác ghi chỉ số, treo tháo công tơ, giao tiếp với khách hàng… Đây cũng là nơi để lãnh đạo đơn vị nắm bắt tình hình sức khỏe, tâm tư và những ý kiến đóng góp của CBCNV đối với đơn vị.

Với những nỗ lực đó, nhiều năm qua đơn vị luôn nằm trong top đầu về thực thi văn hóa an toàn lao động, không để xảy ra sự cố liên quan đến mất an toàn trong toàn PC Đà Nẵng.

Thời gian qua, việc xây dựng văn hóa trong lao động đã góp phần giúp Điện lực Sơn Trà tạo ra một môi trường làm việc an toàn, hình thành nên những thói quen tốt cho người lao động. Trong quá trình công tác, CBCNV đơn vị luôn có ý thức tự bảo vệ mình, nhận biết các nguy cơ mất an toàn, từ đó mang lại môi trường làm việc an toàn, an tâm cho chính bản thân mình và đồng nghiệp.

Văn Hùng

15:03 - 20/09/2021  |  151 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU