PC Khánh Hòa tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật

11:05 - 13/10/2021  |  177 lượt xem

Chia sẻ
"Một xã hội ổn định và phát triển là một khi xã hội đó pháp luật được thực thi nghiêm minh", để có thể đạt được mục tiêu ấy thì mọi cá nhân, mọi tổ chức đều phải nghiêm túc thực hiện pháp luật nơi mình sinh sống, nơi mình làm việc và hoạt động. Chính vì vậy, tập thể CBCNV PC Khánh Hòa luôn chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần trong công việc, thi hành pháp luật, tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh các qui định pháp luật, qui định của EVN trong thực thi công việc; trao đổi chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị.
PC Khánh Hòa tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật

CBCNV PC Khánh Hòa tham gia thi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật

Song song với các hoạt động sản xuất - kinh doanh, PC Khánh Hòa thường xuyên bám sát các chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các qui định, chính sách của EVN, EVNCPC và địa phương; tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động tuyên truyền quảng bá, thi tìm hiểu pháp luật của ngành và địa phương.

Trong những năm qua, Công đoàn PC Khánh Hòa cũng đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn vận động CBCNV tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu pháp luật và QCQLNB của EVN”, “Tìm hiểu các quy định pháp luật, quy định của EVN, EVNCPC về công tác an toàn điện”  nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, thúc đẩy CBCNV tăng cường tìm hiểu pháp luật và QCQLNB của EVN, các quy định pháp luật, quy định của EVN, EVNCPC về công tác an toàn điện… Các cuộc thi sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động đồng thời lan tỏa được ý thức tuân thủ pháp luật trong toàn Công ty.

Để chuẩn bị tham gia các cuộc thi được tổ chức một cách nghiêm túc theo đúng quy định, PC Khánh Hòa đã phân công các phòng ban chức năng liên quan triển khai khá nhiều công việc, cụ thể: phổ biến kế hoạch thi và các nội dung liên quan đến cuộc thi cho CBCNV; hướng dẫn cách đăng nhập và tự ôn tập cho các cá nhân dự thi; liên hệ CPCIT hỗ trợ tổ chức ôn tập và thi thử trên chương trình trắc nghiệm của EVNCPC; phối hợp với CPC IT hỗ trợ kết nối đường truyền, theo dõi, giám sát, đảm bảo các điều kiện để test chương trình và tổ chức kỳ thi, đảm bảo việc chấm thi kịp thời và chính xác; xem xét cộng/trừ điểm thi đua quý đối với các đơn vị thi đạt/ không đạt yêu cầu; tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong kỳ thi…

Trong năm 2021, Công đoàn PC Khánh Hòa cũng đã phối hợp cùng với chuyên môn ban hành văn bản kêu gọi CBCNV tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Trong đợt thi “Tìm hiểu pháp luật và QCQLNB của EVN năm 2021” lần thứ 18, chị Lê Hà Nhi, chuyên viên phòng Tổ chức- Nhân sự (PC Khánh Hòa) đã đoạt giải "Người trả lời chính xác và nhanh nhất" trong đợt này với thời gian là 16 phút 45 giây.

Trong đợt thi lần thứ 18 này, chị Lê Hà Nhi đã phải trả lời một bộ câu hỏi gồm 5 nội dung về: Quy định của pháp luật về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thi công xây dựng công trình thực hiện từ ngày 15/10/2021; quy định về trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát phục vụ thiết kế công trình điện áp dụng trong EVN; quy định về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động; thẩm quyền thẩm định đối với báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của 01 dự án và chế độ đóng bảo hiểm xã hội đối với sản phụ có biến động mức lương trong thời gian thai sản.

Được biết, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật và QCQLNB” đã được EVN tổ chức thường niên từ năm 2017 đến 2019, mỗi tuần 01 đợt thi trực tuyến với một bộ câu hỏi gồm 4 đến 5 câu hỏi riêng lẻ. Từ năm 2020 đến nay, mỗi tháng có 2 đợt thi. Tính đến nay, EVN đã tổ chức được tổng cộng 202 đợt thi, thu hút khoảng 12.120 người tham gia.

Huy Tôn

11:05 - 13/10/2021  |  177 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU