CPCNPMU: Đồng loạt khởi công các tiểu dự án KfW3.2

16:42 - 13/10/2021  |  280 lượt xem

Chia sẻ
Từ ngày 22/9/2021 đến ngày 01/10/2021, Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Trung (CPCNPMU) đã lần lượt khởi công 10 trong tổng số 11 tiểu dự án KfW3.2 được EVNCPC giao quản lý dự án. Mục tiêu của các dự án này nhằm nâng cao độ tin cậy cấp điện khu vực, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương khu vực miền Trung.
CPCNPMU: Đồng loạt khởi công các tiểu dự án KfW3.2

Hình ảnh minh họa

Sau khi được Bộ Công thương phê duyệt thiết kế - dự toán công trình, CPCNPMU đã thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và hoàn thành ký hợp đồng vào đầu tháng 9/2021. Tại thời điểm này, dịch Covid-19 bùng phát trên khắp cả nước, việc đi lại giữa các địa phương là rất khó khăn nên chưa thể tổ chức bàn giao tuyến để khởi công. Trước tình hình đó, CPCNPMU đã chủ động làm việc với UBND, Sở Y tế các tỉnh có dự án và thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch để xin phép cho cán bộ của CPCNPMU và các đơn vị liên quan được vào địa phương để thực hiện bàn giao tuyến. Nhờ đó, đến cuối tháng 9/2021, công tác này đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện khởi công.

Mở đầu là TBA 110kV Hòa Phong và đấu nối được khởi công vào ngày 22/9/2021, quy mô gồm trạm biến áp 110kV công suất 63MVA, đường dây 110kV mạch kép chiều dài 30m, đường dây 22kV với 4 xuất tuyến có chiều dài 2,16km, tổng mức đầu tư được duyệt là 96,5 tỷ đồng.

Tiếp đó, vào ngày 30/09/2021, CPCNPMU đã đồng loạt khởi công 07 tiểu dự án, bao gồm: Trạm biến áp 110kV Tây Bắc – Quán Hàu và đấu nối với quy mô là trạm biến áp 110kV công suất 40MVA, đường dây 110kV mạch kép dài 7,56km và đường dây 22kV với 6 xuất tuyến dài 16,8km, tổng mức đầu tư được duyệt là 154,5 tỷ đồng; Trạm biến áp 110kV KCN Phú Bài 2 và đấu nối với quy mô gồm trạm biến áp 110kV công suất 40MVA, đường dây 110kV 06 mạch có 3 hướng đấu nối dài 0,23km và đường dây 22kV gồm 4 xuất tuyến, chiều dài 4,13km, tổng mức đầu tư được duyệt là 139,95 tỷ đồng; cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp thuộc tỉnh Quảng Bình với quy mô gồm đường dây trung áp dài 66,4km, đường dây hạ áp dài 0,37km, tổng mức đầu tư được duyệt là 99,9 tỷ đồng; cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp thuộc tỉnh Quảng Trị, với quy mô gồm đường dây trung áp dài 53,2km, tổng mức đầu tư được duyệt 85,7 tỷ đồng; cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp thuộc tỉnh Quảng Nam với quy mô gồm đường dây trung áp dài 76,57km, đường dây hạ áp dài 3,39km, tổng mức đầu tư được duyệt là 112,57 tỷ đồng; cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp thuộc tỉnh Đăk Nông có quy mô là đường dây trung áp dài 87,07km, với tổng mức đầu tư được duyệt là 106,69 tỷ đồng và cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ thuộc tỉnh Đăk Lăk có quy mô là đường dây trung áp dài 49,92km, với tổng mức đầu tư được duyệt là 62,53 tỷ đồng.

Hai dự án được khởi công vào ngày 01/10/2021 là Trạm biến áp 110kV Vinh Thanh và đấu nối với quy mô gồm trạm biến áp 110kV công suất 40MVA, đường dây 110kV 01 mạch dài 12,73km, đường dây 22kV gồm 4 xuất tuyến chiều dài 1,39km, với tổng mức đầu tư được duyệt là 118,34 tỷ đồng và trạm biến áp 110kV Cam Lộ và đấu nối với quy mô gồm trạm biến áp 110kV công suất 40MVA, đường dây 110kV mạch kép có chiều dài 0,03km, đường dây 22kV gồm 5 xuất tuyến chiều dài 5,91km, tổng mức đầu tư được duyệt là 84,47 tỷ đồng. Riêng Trạm biến áp 110kV Gia Nghĩa và đấu nối, CPCNPMU đang hoàn tất công tác đền bù giải phóng mặt bằng và dự kiến khởi công vào cuối tháng 10/2021.

Trong thời gian đến, CPCNPMU sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất công tác cấp phép thi công, phê duyệt biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo chất lượng công trình, cấp phối – thí nghiệm vật tư, vật liệu… Đồng thời, bên nhà thầu cũng đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để huy động nhân lực, vật tư, thiết bị thi công… nhằm hoàn thành đóng điện các tiểu dự án này đúng tiến độ đề ra.

Nguyễn Đình Lý

16:42 - 13/10/2021  |  280 lượt xem

Chia sẻ
Từ Khóa :

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU