PC Đắk Nông: Nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch trong 09 tháng đầu năm 2021

11:40 - 22/10/2021  |  211 lượt xem

Chia sẻ
Trong 09 tháng qua, Công ty Điện lực Đắk Nông đã nỗ lực trong việc triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của EVNCPC, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn một cách hiệu quả - hợp lý, đảm bảo đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt và các sự kiện chính trị xã hội quan trọng trên địa bàn, đặc biệt là đảm bảo cấp điện phòng, chống dịch Covid-19.
PC Đắk Nông: Nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch trong 09 tháng đầu năm 2021

Công ty Điện lực Đắk Nông tăng cường kiểm tra bảo dưỡng lưới điện

Năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, “EVNCPC - Phục hồi và phát triển” và “ĐNoPC - Giảm thiểu sự cố, nâng cao chất lượng quản lý vận hành lưới điện”, đơn vị đã tích cực tuyên truyền đến toàn thể CBCNV, triển khai phổ biến, rút kinh nghiệm các vụ tai nạn và chấn chỉnh công tác an toàn lao động. Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, quán triệt toàn thể CBCNV nghiêm chỉnh chấp hành.

Về tình hình sản xuất kinh doanh, trong 09 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm của Công ty đạt 413,11 triệu kWh, đạt 103,28% so với kế hoạch, tăng 4,48% so với cùng kỳ. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tổng hợp: MAIFI lưới phân là 7,34 lần, đạt 335% kế hoạch; SAIDI tổng hợp 939,6 phút, đạt 111% kế hoạch, giảm 1091 phút so với cùng kỳ; SAIFI lưới phân phối là 4,76 lần, đạt 92,81% kế hoạch; tổn thất điện năng toàn Công ty lũy kế 09 tháng thực hiện 4,13%, tăng 0,40% so với cùng kỳ (3,73%).

Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, hệ số thu tiền điện 09 tháng thực hiện 99,59%, giảm 0,41% so với kế hoạch (≥100%). Nguyên nhân chưa đạt do công thức tính K% theo quy trình kinh doanh điện năng mới ban hành tháng 09 năm 2021 không tính số tiền thu thừa và số thu được và không loại trừ đối với hóa đơn phát sinh hóa đơn 5 ngày cuối tháng như Quy trình trước đây, mà chỉ loại trừ hóa đơn phát sinh 07 ngày cuối tháng và còn nợ trên CMIS, theo đó K% thực hiện tối đa là 100%, nhưng các Điện lực thu vẫn còn tồn đọng nên chưa đạt mức tối đa.

Công nhân ngành điện hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ điện theo phương thức điện tử

Công ty cũng đã thực hiện tốt công tác phát triển thanh toán tiền điện qua ngân hàng với tỷ lệ hóa đơn 97,36% thu được, tăng 3,36% so với kế hoạch quý 03/2021, tăng 2,36% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt tăng mạnh, có 103.952 hóa đơn thực hiện phương thức này, chiếm tỷ lệ 63,33% trên tổng số hóa đơn thu được, tăng 23,33% so kế hoạch quý III/2021, tăng 15,33% so với kế hoạch năm 2021. Các công tác thu thập email, số điện thoại khách hàng và phát triển người dùng ứng dụng CSKH đều thực hiện tốt và vượt kế hoạch năm Tổng công ty giao; tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng.

Về đầu tư xây dựng, năm 2021, Công ty thực hiện 65 công trình đầu tư xây dựng với tổng kế hoạch vốn 163,650 tỷ đồng; tính đến hết tháng 09/2021 đã quyết toán 25 công trình với giá trị ước quyết toán 7,968 tỷ đồng, đạt 74,5% kế hoạch vốn EVNCPC giao. Bên cạnh đó, các mảng công tác khác như công nghệ thông tin, kiểm tra giám sát mua bán điện, công tác tài chính... đều được Công ty triển khai đồng bộ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Xác định nhiệm vụ 03 tháng cuối năm còn nhiều khó khăn, Công ty tập trung tổ chức triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh EVNCPC giao; hoàn thành dứt điểm các công trình ĐTXD, SCL năm 2021; hoàn thiện các công tác chuẩn bị như thiết kế, lập kế hoạch mua sắm VTTB; đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, tiếp tục củng cố hạ tầng CNTT, đảm bảo hạ tầng mạng truyền dẫn năng lực mạnh, đáp ứng nhu cầu kết nối các hệ thống viễn thông, CNTT, hệ thống đo đếm, tự động hóa lưới điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và điều hành để đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển theo từng giai đoạn vừa đáp ứng SXKD và hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 theo chỉ đạo của EVNCPC. Ngoài ra, đơn vị tiếp tục cung ứng điện ổn định cho các bệnh viện, khu cách ly phòng chống dịch. CBCNV thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K và các chỉ đạo của EVN, EVNCPC và địa phương để phòng ngừa dịch bệnh.

Xuân Thái

11:40 - 22/10/2021  |  211 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU