PC Quảng Trị tăng cường công tác rà soát, sửa đổi quy chế quản lý nội bộ

16:39 - 23/11/2021  |  420 lượt xem

Chia sẻ
Thực hiện kế hoạch công tác pháp chế hàng năm, Công ty Điện lực Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch rà soát, sửa đổi nhằm hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ của đơn vị theo hướng tinh gọn, dễ sử dụng, dễ tra cứu, đồng thời đúng với các quy định của Nhà nước và của ngành.
PC Quảng Trị tăng cường công tác rà soát, sửa đổi quy chế quản lý nội bộ

Lãnh đạo Công ty và các đơn vị trao đổi với đoàn chuyên gia đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 bằng hình thức trực tuyến

Xây dựng hệ thống quy chế quản lý nội bộ hoàn chỉnh, phù hợp với quy định của pháp luật và của ngành sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, để mỗi cá nhân có thể nắm bắt một cách nhanh nhất các quy trình, quy định trong từng lĩnh vực công tác. Trong những năm qua, Công ty Điện lực Quảng Trị đã liên tục rà soát và hoàn thiện các Quy chế quản lý nội bộ do đơn vị ban hành. Năm 2019, hệ thống Quy chế quản lý nội bộ của Công ty gồm 65 quy chế, quy trình, quy định đến nay đã được tinh gọn lại còn 15 quy định và 14 quy trình.

Theo đó, cùng với việc xem xét, sửa đổi các quy chế quản lý nội bộ không còn phù hợp với quy định của Nhà nước và của ngành, Công ty đã thường xuyên rà soát, cập nhật ban hành danh mục quy chế quản lý nội bộ hết hiệu lực theo từng quý. Ban ISO của Công ty đã phối hợp cùng với các đơn vị soạn thảo rà soát lại các quy trình, quy định đang được sử dụng để xem xét các tài liệu sử dụng làm căn cứ, viện dẫn… có còn đảm bảo hiệu lực theo quy định của pháp luật và của ngành.

PC Quảng Trị thường xuyên cập nhật, phổ biến, hướng dẫn cho công nhân lao động về các quy trình, quy định an toàn

Đối với những quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Trung có thể áp dụng trực tiếp tại đơn vị, Công ty chỉ ban hành văn bản hướng dẫn để các đơn vị trực thuộc thực hiện. Đồng thời, Công ty cũng thường xuyên cập nhật các quy trình, quy định đã được sửa đổi, ban hành mới lên hệ thống pháp chế trên trang Portalnew.cpc.vn.

Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác này, nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống quy chế quản lý nội bộ tại đơn vị, để CBCNV và các đơn vị trực thuộc có thể dễ dàng sử dụng, phục vụ tốt hơn cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Minh Tuệ

16:39 - 23/11/2021  |  420 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

09:00 - 18/05/2022  |  13418 lượt xem