PC Phú Yên: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đấu thầu 

11:45 - 25/11/2021  |  52 lượt xem

Chia sẻ
Từ năm 2020 đến nay, toàn bộ các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp tại PC Phú Yên đều được đấu thầu qua mạng. Qua đó, đơn vị đã tiết kiệm được cho ngân sách nhiều tỷ đồng mỗi năm.
PC Phú Yên: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đấu thầu 

Trong 11 tháng năm 2021, PC Phú Yên thực hiện lựa chọn nhà thầu trên 90 gói thầu thuộc các dự án đầu tư xây dựng

Ông Trần Tĩnh - Trưởng ban Quản lý dự án PC Phú Yên cho biết: Chuyển đổi số trong công tác đấu thầu bằng hình thức đấu thầu qua mạng là một trong những nội dung của kế hoạch thực hiện chuyển đổi số của PC Phú Yên trong công tác đầu tư xây dựng năm 2021. Theo đó, tất cả các gói thầu có hình thức tổ chức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh đều được tổ chức đấu thầu qua mạng theo đúng quy định.

Những năm qua, công tác đấu thầu tại PC Phú Yên đạt được nhiều kết quả đáng kể. Các công trình đầu tư xây dựng đã lựa chọn được nhiều nhà thầu đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm để thực hiện các gói thầu tiết kiệm, hiệu quả. Theo đó, Công ty đã tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn và xây lắp (trừ trường hợp gói thầu có tính đặc thù). 

Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu, Công ty đề cao tính cạnh tranh, minh bạch, không đưa thêm điều kiện để hạn chế sự tham dự của nhà thầu. Hầu hết, các nhà thầu trúng thầu đều đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ, đạt yêu cầu về chất lượng.

Thực tế cho thấy, đấu thầu qua mạng tại PC Phú Yên có những bước chuyển biến tích cực. Điều đó thể hiện qua số lượng gói thầu và nhà thầu tham gia dự thầu qua mạng tăng cao. Nếu năm 2020, PC Phú Yên thực hiện đấu thầu qua mạng cho 70 gói thầu, tiết kiệm gần 8 tỷ đồng thì trong 10 tháng đầu năm 2021, Công ty đã thực hiện đấu thầu qua mạng cho 121 gói thầu với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng với giá trị tiết kiệm được trên 15,6 tỷ đồng.

Dự án cải tạo lưới điện tại huyện Sông Hinh trong năm 2021

Với kết quả đạt được, những năm qua, PC Phú Yên là một trong những đơn vị trong EVNCPC triển khai tốt công tác đấu thầu qua mạng. Đặc biệt, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các địa phương thực hiện giãn cách để phòng chống dịch, việc áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng đã đảm bảo công tác đấu thầu của Công ty không bị gián đoạn và tối ưu các chi phí. 

Để đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác đấu thầu, Công ty đã nâng cấp thiết bị để đáp ứng cấu hình hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia yêu cầu; thường xuyên phổ biến, quán triệt việc thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác đấu thầu. Ngoài ra, Công ty còn tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác đấu thầu tham gia các lớp tập huấn, nâng cao nghiệp vụ. Đã có hơn 50 học viên của Công ty được cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và đấu thầu qua mạng. 

Nhờ đó, công tác đấu thầu của PC Phú Yên ngày càng chuyên nghiệp. Các gói thầu đều được đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng, khuyến khích được nhiều nhà thầu có kinh nghiệm và năng lực tham gia dự thầu, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư. Đây được xem là cơ sở để PC Phú Yên thực hiện tốt việc chuyển đổi số trong công tác đầu tư xây dựng, góp phần hoàn thành chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

Phạm Tuyết

11:45 - 25/11/2021  |  52 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU