Tin pháp chế: Những quy định mới về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

09:45 - 24/11/2021  |  587 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 08/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (BHCNBB).
Tin pháp chế: Những quy định mới về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Ảnh minh họa: PC Quảng Trị chú trọng thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy cũng như mua bảo hiểm cháy nổ đúng quy định

Nghị định này gồm 03 điều, trong đó đã sửa đổi, bổ sung nội dung của 06 điều (khoản 1 Điều 2, điểm b khoản 1 Điều 7, khoản 3 Điều 10, khoản 1 Điều 15), bổ sung 02 khoản (điểm c khoản 1 Điều 7, khoản 4 Điều 12), bổ sung thêm 02 điều (Điều 7a, Điều 15b), bãi bỏ 01 phụ lục, thay thế 03 phụ lục của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ.

Nghị định số 97/2021/NĐ-CP đã quy định danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (Phụ lục I) và quy định cụ thể tỷ lệ phí bảo hiểm đối với từng loại hình cơ sở như: Các loại hình cơ sở sản xuất công nghiệp (mục 16 của Phụ lục I) và các loại kho hàng hoá (mục 18 của Phụ lục I).

So với quy định của Nghị định số 23/2018/NĐ-CP, Nghị định số 97/2021/NĐ-CP đã quy định trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm phải thiết kế mẫu Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 1 và phải cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho bên mua bảo hiểm bằng bản giấy hoặc bằng bản điện tử.

Nghị định số 97/2021/NĐ-CP cũng bổ sung khoản 4 Điều 12 quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ phải xác định hạng nguy hiểm cháy, nổ đối với cơ sở của mình quản lý và trách nhiệm của cơ quan Công an có thẩm quyền trong việc ghi hạng nguy hiểm cháy, nổ trong biên bản kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Để phù hợp với quy định về chế độ báo cáo, khoản 7 Điều 1 Nghị định số 97/2021/NĐ-CP đã quy định về thời gian chốt số liệu, gửi bảo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm đến cơ quan quản lý, giám sát, trong đó có Bộ Công an. Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 97/2021/NĐ-CP cũng quy định về nội dung sửa đổi việc sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy chữa cháy như: Tăng tỷ lệ chi cho việc hỗ trợ trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ; giảm tỷ lệ chi cho việc hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, hoạt động điều tra nguyên nhân vụ cháy, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và khen thưởng.

An Nhiên

09:45 - 24/11/2021  |  587 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

09:00 - 18/05/2022  |  13418 lượt xem