PC Đắk Nông: Hiệu quả từ phong trào sáng kiến

16:41 - 25/11/2021  |  144 lượt xem

Chia sẻ
Những năm qua, với việc tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, PC Đắk Nông đã có nhiều sáng kiến, giải pháp phục vụ công tác sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần quan trọng trong đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của công ty ngày càng tăng.
PC Đắk Nông: Hiệu quả từ phong trào sáng kiến

Nhiều sáng kiến trong lĩnh vực kỹ thuật góp phần giảm chi phí và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện

Theo số liệu thống kê đến hết quý III năm 2021, PC Đắk Nông có tổng số 36 đề tài trong đó có 07 sáng kiến và 26 hợp lý hóa sản xuất, trong 07 sáng kiến có 05 sáng kiến được gửi cấp EVNCPC để đăng ký xét duyệt sáng kiến cấp EVNCPC. Kết quả trên cho thấy ban lãnh đạo PC Đắk Nông rất quan tâm đến công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong mọi lĩnh vực hoạt động, sản xuất của Công ty. Ban lãnh đạo luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động phát huy hết khả năng sáng tạo của bản thân, khuyến khích khen thưởng kịp thời những đề tài đã được EVNCPC công nhận.

Cụ thể, vừa qua trong đợt xét duyệt sáng kiến cấp EVNCPC đợt 1 năm 2021, PC Đắk Nông có 05 đề tài đăng ký xét duyệt sáng kiến. Các sáng kiến đều đưa ra những ưu khuyết điểm trong triển khai thực hiện, cũng như khả năng áp dụng rộng rãi tại các đơn vị và hiện tại đã đem lại hiệu quả cao, an toàn, đảm bảo chất lượng. Theo nội dung sáng kiến khi thực hiện kiểm tra tuyến đường dây, các công nhân quản lý vận hành vẫn đang dùng phương pháp thủ công để kiểm tra và ghi nhận số liệu tại hiện trường gây bất cập và dễ sai sót ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra. Để khắc phục các nhược điểm trên, các nhóm tác giả đã đưa các ứng dụng vào trong công tác QLVH là rất cần thiết. 

Trong 05 đề tài đăng ký, đề tài “Áp dụng các chương trình ứng dụng trên Smart phone hỗ trợ công tác QLVH lưới điện bao gồm: (1) Phần mềm Trees: đo xác định chiều cao cây trên smartphone, đồng thời ghi nhận các thông tin liên quan để giúp công tác thống kê theo dõi nhanh, chính xác; (2) Phần mềm Pythagorean Calc: tính toán nhanh xác định chiều cao giới hạn cho phép của cây cao nhằm loại trừ các nguy cơ sự cố do cây cao ngã đỗ vào đường dây. (3) Phần mềm Connecting Resitors: tính toán nhanh giá trị điện trở tương đương tại hiện trường khi thực hiện đo tiếp địa” của nhóm tác giả Trương Duy Linh, Lê Văn Sơn, Lê Phú Sỹ thuộc Phòng Kỹ thuật, PC Đắk Nông được Hội đồng sáng kiến đánh giá cao và đã được công nhận là sáng kiến cấp cơ sở năm 2021.

PC Đắk Nông đẩy mạnh áp dụng các sáng kiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh

Bên cạnh đó còn có sáng kiến của Phòng Điều độ với đề tài: “Ứng dụng Excel cho bảo vệ tính toán đứt dây và phối hợp thời gian theo đặc tính phụ thuộc cho các máy cắt đầu xuất tuyến và các Recloser trên lưới điện trung thế” của nhóm tác giả Nguyễn Nhật Cường và Nguyễn Đức Dũng. Nhận thấy những nguy hiểm rất lớn khi dây điện trung áp đứt nhưng không kịp cô lập sớm, các thành viên phòng điều độ đã nhanh chóng triển khai và nghiên cứu biện pháp khắc phục. Sáng kiến đã mang lại nhiều hiệu quả trong công tác vận hành của phòng điều độ, đảm bảo các trường hợp đứt dây không chạm đất hay qua trở kháng cao được phát hiện một cách nhanh chóng để kịp thời cô lập vùng sự cố tránh trường hợp gây nguy hiểm cho con người ở khu vực dân cư. Các sáng kiến được áp dụng và đưa vào thực tiễn ngoài việc góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, các sáng kiến còn góp phần nâng cao hiệu quả công tác an toàn, giúp các cán bộ kỹ thuật làm chủ được công nghệ, thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Phong trào sáng kiến tại đơn vị khuyến khích tinh thần đoàn kết, tính sáng tạo, thi đua trong toàn thể CBCNV, đặc biệt là đội ngũ CBCNV trẻ đang được PC Đắk Nông quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Ông Lê Huy Thiệp, Trưởng ban theo dõi hoạt động khoa học công nghệ tại Công ty Điện lực Đăk Nông cho biết: “Hưởng ứng phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của EVNCPC, từ đầu năm đến nay, CBCNV  PC Đắk Nông đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia, các sáng kiến ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao hiệu suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện của Công ty”.

Phong trào sáng kiến đang là sân chơi bổ ích để cán bộ công nhân viên trong toàn PC Đắk Nông học tập và trao đổi kinh nghiệm. Đây cũng chính là động lực để cán bộ công nhân trong công ty cùng nhau cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ các phong trào thi đua khác. Với sự quan tâm đầu tư và tạo điều kiện của Công ty, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại PC Đắk Nông sẽ tiếp tục sôi động và đạt nhiều hiệu quả cao hơn nữa, tiếp tục đóng góp nhiều sáng kiến, ứng dụng có hiệu quả vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu suất lao động, độ tin cậy cung cấp điện của PC Đắk Nông.

Xuân Thái

16:41 - 25/11/2021  |  144 lượt xem

Chia sẻ
Từ Khóa :

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU