PC Quảng Trị: Hệ thống tổng hợp báo cáo tự động - tận dụng sức mạnh công nghệ số

19:17 - 30/11/2021  |  1525 lượt xem

Chia sẻ
Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Điện lực Quảng Trị đã xây dựng chương trình hệ thống tổng hợp báo cáo tự động số liệu sản xuất kinh doanh với mục đích tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số nhằm góp phần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
PC Quảng Trị: Hệ thống tổng hợp báo cáo tự động - tận dụng sức mạnh công nghệ số

Giao diện chính tích hợp vào Portal QTPC

Theo đó, lãnh đạo công ty, trưởng các đơn vị trực thuộc có thể theo dõi các số liệu báo cáo tổng hợp một cách trực quan thông qua cổng thông tin điện tử của PC Quảng Trị: http://qtpc.cpc.vn/apps/bieudo/dashboard. Đến nay, hệ thống đã thực hiện kết xuất tự động cho 47 chỉ tiêu thuộc 05 lĩnh vực chính: kỹ thuật, kinh doanh, viễn thông & công nghệ thông tin, kiểm tra giám sát mua bán điện, đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn.

Hệ thống báo cáo tự động sẽ phân tích dữ liệu từ các nguồn đã được liên kết như: CMIS, PMIS, OMS, CEU… sau đó, xây dựng bức tranh tổng thể về tình hình thực hiện các chỉ tiêu hàng ngày, tháng, quý theo dạng biểu đồ... từ đó, lãnh đạo Công ty, Trưởng các đơn vị nắm bắt được tình hình thực hiện các chỉ tiêu để kịp thời nắm bắt, điều hành tất cả các mảng quản lý.

Số liệu SXKD được tổng hợp tự động theo từng mốc thời gian...

... theo từng đơn vị Điện lực...

... và theo từng lĩnh vực SXKD.

Điểm nổi bật của hệ thống báo cáo tự động là số liệu của các chương trình liên kết được chuyển về hệ thống theo thời gian thực giúp việc tổng hợp báo cáo được cập nhật thường xuyên, sau đó file tổng hợp sẽ được chuyển đến lãnh đạo công ty, phòng ban, Điện lực thông qua hệ thống nhắn tin CPC-eOffice vào lúc 7h30 hàng ngày.

Ông Nguyễn Văn Tài – Trưởng phòng Công nghệ thông tin, PC Quảng Trị cho biết: “Trước đây, khi thực hiện tổng hợp số liệu báo cáo, lãnh đạo đơn vị, phòng ban phải yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ báo cáo một cách thụ động, mất nhiều thời gian. Vì thế công tác điều hành thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Giờ đây, với hệ thống tự tổng hợp báo cáo, lãnh đạo các đơn vị có thể dễ dàng theo dõi các số liệu sản xuất kinh doanh, thuận tiện trong việc đánh giá hiệu quả công việc đơn vị theo các chỉ tiêu KPI ”.

Số liệu được tự động tổng hợp, phân tích và gửi đến lãnh đạo đơn vị hàng ngày

Với việc đưa vào sử dụng hệ thống tổng hợp báo cáo tự động số liệu sản xuất kinh doanh, lãnh đạo và toàn thể nhân viên trong công ty thuận tiện, dễ theo dõi khi thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị, đồng thời đẩy mạnh quá trình thực hiện chuyển đổi số của Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Văn Thái - Văn Minh

19:17 - 30/11/2021  |  1525 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

15:59 - 28/06/2022  |  7294 lượt xem