Cụm Thi đua số 2 - Ban Tuyên giáo Thành ủy: Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

10:17 - 30/11/2021  |  239 lượt xem

Chia sẻ
Chiều ngày 29/11, tại Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Trung, Cụm Thi đua số 2 – Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo/tuyên huấn năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Xuân Hiếu – Thành ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm trực thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy và đại điện các Đảng bộ trực thuộc Cụm.
Cụm Thi đua số 2 - Ban Tuyên giáo Thành ủy: Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí trong Cụm thi đua đã được nghe đồng chí Nguyễn Bình Nam – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Điện lực miền Trung (Cụm trưởng Cụm Thi đua số 2) trình bày báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo/tuyên huấn năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Bình Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông Tổng công ty Điện lực miền Trung (Cụm trưởng Cụm Thi đua số 2) trình bày báo cáo

Theo đó, năm 2021, các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 2 bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo/tuyên huấn, tập trung tuyên truyền các chủ đề, chủ điểm, các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố Đà Nẵng; thông tin, định hướng kịp thời tình hình COVID-19; phối hợp tham gia tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đảm bảo công tác phòng, chống dịch... đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Năm 2022, Cụm Thi đua số 2 xác định, tiếp tục thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền các nội dung Kết luận Hội nghị lần thứ ba, lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các đơn vị và các địa bàn trên thành phố Đà Nẵng để chủ động tham mưu, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh về tư tưởng ngay từ cơ sở; tiếp tục phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và người lao động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong tình hình hiện nay.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ ra tồn tại hạn chế và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; tiến hành bình xét, suy tôn khen thưởng năm 2021 và bầu chọn Công an thành phố Đà Nẵng làm đơn vị Cụm trưởng năm 2022.

Đồng chí Đoàn Xuân Hiếu - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Đoàn Xuân Hiếu - Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Cụm thi đua số 2. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị thuộc Cụm thi đua tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói chung, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo nói riêng, nhất là việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện, các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; phát huy thành công của Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị để cho ra các sản phẩm nhằm định hướng dư luận xã hội; phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ công tác tuyên giáo giữa các đơn vị trong cụm thi đua và toàn ngành Tuyên giáo thành phố...

Thay mặt Cụm Thi đua số 2, đồng chí Nguyễn Bình Nam – Cụm trưởng đã gửi lời cám ơn sự quan tâm, sâu sát của lãnh đạo Ban Tuyên giáo, các phòng, trung tâm trực thuộc Ban Tuyên giáo trong thời gian qua và mong muốn trong thời gian tới Cụm thi đua số 2 tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa để các đơn vị trong Cụm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phương Nam

10:17 - 30/11/2021  |  239 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU