SBA thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2

16:44 - 30/11/2021  |  770 lượt xem

Chia sẻ
Với sự phát triển bùng nổ của công nghệ như hiện nay thì việc ứng dụng công nghệ số và thực hiện chuyển đổi số là một yếu tố tất yếu và sống còn của mỗi doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, từ tháng 3/2020 Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã xây dựng đề cương, kế hoạch chuyển đổi số tại Công ty và đã được Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt tại Biên bản họp số 01/21/BB-HĐQT ngày 31/3/2021.
SBA thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp

Theo đó, chương trình chuyển đổi số tại SBA đã được phê duyệt có 2 giai đoạn. Đến tháng 10/2021, Công ty đã hoàn thành các nội dung chính của giai đoạn 1 như: Trang bị máy photo có chức năng scan để phục vụ số hóa tài liệu; nâng cấp phần cứng máy tính phục vụ lưu trữ dữ liệu số hóa; ký hợp đồng triển khai văn phòng điện tử mới (Smart Office). Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, văn phòng điện tử sẽ là công cụ hiệu quả để các phòng, ban và các chi nhánh có thể tổ chức các cuộc họp, làm việc online; giúp lãnh đạo Công ty và các đơn vị có thể điều hành và quản lý công việc từ xa, mọi lúc, mọi nơi, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty.

Để chuẩn bị cho việc triển khai giai đoạn 2 trong chương trình chuyển đổi số, SBA đã thuê đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát, đánh giá tổng thể cơ sở hạ tầng mạng nhằm mục đích xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi số và yêu cầu phát triển của của Công ty trong giai đoạn 3-5 năm tiếp theo. Ngày 24/11/2021, SBA đã có buổi làm việc với đơn vị tư vấn hạ tầng công nghệ thông tin và đơn vị cung cấp Văn phòng điện tử để đảm bảo các công việc được tiến hành đồng bộ, phù hợp với quy mô và những yêu cầu công việc Công ty, đảm bảo có định hướng cho sự phát triển ổn định, lâu dài như: Thiết lập hạ tầng làm việc trực tuyến trên web, cloud server lưu trữ, truy cập hồ sơ lưu trữ của văn phòng và các thông tin dữ liệu hoạt động của nhà máy phục vụ hoạt động thị trường điện, thông tin quản lý vận hành hồ, .v..v....

Đại diện các đơn vị tư vấn hạ tầng CNTT, cung cấp phần mềm làm việc với SBA

SBA hy vọng với sự hợp tác, phối hợp của các đơn vị tư vấn, đến năm 2025 SBA hoàn thành chuyển đổi số trong tất cả các mặt hoạt động tài chính, tổ chức, quản lý vận hành các nhà máy thủy điện, dự báo nguồn nước và vận hành xả lũ các hồ chứa thủy điện, … theo đúng lộ trình, nội dung đã được phê duyệt.

Phạm Văn Luận

16:44 - 30/11/2021  |  770 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

09:00 - 18/05/2022  |  13418 lượt xem