CPCCPSC được Cục thuế thành phố Đà Nẵng tặng Giấy khen về thành tích hoàn thành tốt chính sách, pháp luật thuế Nhà nước

07:54 - 17/12/2021  |  623 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 08/12/2021 tại văn phòng Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPCCPSC), Đoàn công tác Cục thuế thành phố Đà Nẵng do ông Hồ Văn Hiệp - Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra 1, Cục thuế thành phố Đà Nẵng làm Trưởng đoàn đã trao tặng Giấy khen cho CPCCPSC đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế Nhà nước.
CPCCPSC được Cục thuế thành phố Đà Nẵng tặng Giấy khen về thành tích hoàn thành tốt chính sách, pháp luật thuế Nhà nước

Ông Lê Hữu Danh - Giám đốc Công ty nhận giấy khen Cục thuế thành phố Đà Nẵng

Trong năm 2020 tổng số tiền thuế CPCCPSC đã nộp là 58,7 tỷ đồng, trong đó, thuế giá trị gia tăng là 38,13 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 4,2 tỷ đồng, thuế tài nguyên 14,1 tỷ đồng... Trong quá trình hoạt động, đơn vị luôn được sự quan tâm hỗ trợ từ Cục thuế thành phố Đà Nẵng, được cán bộ phụ trách thuế tuyên truyền, phổ biến pháp lệnh, giải thích cặn kẽ chính sách thuế và thường xuyên cập nhập những chính sách thuế mới. Ngoài ra, đơn vị thực hiện kiểm tra chéo giữa các phòng ban, các đơn vị để kịp thời phát hiện các khoản thuế chưa được kê khai; những đối tượng phải nộp thuế TNCN, đơn vị thực hiện khấu trừ thuế. Đơn vị cũng đã chủ động tuyên truyền những chính sách thuế đến mỗi cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị được biết và thực hiện.

CPCCPSC là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung, hoạt động sản xuất điện và dịch vụ điện lực trên địa bàn trải rộng từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên. Thời gian qua, đơn vị không chỉ làm tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà còn thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Hoạt động của đơn vị đã góp phần vào sự phát triển chung của Tổng công ty Điện lực miền Trung, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 800 cán bộ, công nhân viên.

Việt Anh

07:54 - 17/12/2021  |  623 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

09:00 - 18/05/2022  |  13433 lượt xem