Hội nghị Người đại diện, Kiểm soát viên EVNCPC năm 2021

18:04 - 23/12/2021  |  1957 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 23/12/2021, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Hội nghị Người đại diện, Kiểm soát viên năm 2021 với sự đồng chủ trì của Chủ tịch HĐTV Trương Thiết Hùng và Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư.
Hội nghị Người đại diện, Kiểm soát viên EVNCPC năm 2021

Quang cảnh Hội nghị 

Tham gia Hội nghị có các Thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên chuyên trách EVN tại EVNCPC, lãnh đạo các Ban chức năng, Người đại diện, Kiểm soát viên, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của EVNCPC tại các công ty con, công ty cổ phần.

Chủ tịch HĐTV Trương Thiết Hùng và Tổng giám đốc Ngô Tấn Cư chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, Kế toán trưởng EVNCPC Nguyễn Thành Sơn đã báo cáo tình hình đầu tư vốn của EVNCPC, đánh giá kết quả hoạt động của các công ty cổ phần năm 2020 và dự kiến năm 2021; công tác thoái vốn của EVNCPC giai đoạn 2020-2021; tồn tại hạn chế và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến.

Kế toán trưởng EVNCPC Nguyễn Thành Sơn

Tính đến thời điểm 30/09/2021, EVNCPC đầu tư vào 04 công ty con (02 công ty TNHHMTV 100% vốn; 02 công ty cổ phần chi phối) và 08 công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện với tổng số vốn góp đạt 2.265,546 tỷ đồng, tăng 114,162 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong giai đoạn 05 năm từ 2015-2020, hầu hết các công ty con, công ty cổ phần của EVNCPC đều hoạt động có lãi, EVNCPC đã bảo toàn nguồn vốn đầu tư vào các doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2015-30/9/2021, các công ty cổ phần đều có hệ số sinh lời ở mức khá. Tổng giá trị tiền cổ tức EVNCPC thu được từ việc đầu tư vốn vào các công ty cổ phần giai đoạn này là 1.125,01 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tất cả các công ty cổ phần đều hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) có lãi với giá trị cổ tức đạt 138,4 tỷ đồng, vượt so với cả năm 2020 (125,16 tỷ đồng)

Hiện nay, EVNCPC đang cử 19 Người đại diện (11 người chuyên trách) tại 04 công ty con, 08 công ty cổ phần.

Người đại diện của EVNCPC đã thực hiện nghiêm túc và trách nhiệm vai trò tại các công ty cổ phần, đảm bảo theo đúng chủ trương và định hướng của EVNCPC trong quá trình phát triển; tuân thủ chỉ đạo của HĐTV EVNCPC; đã có những nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành tại công ty, tiết kiệm chi phí, hoạt động có lợi nhuận, mang lại hiệu quả đầu tư vốn cho EVNCPC.

Thời gian qua, EVNCPC tăng cường công tác quản trị, chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD thông qua Người đại diện để đảm bảo các công ty con, công ty liên kết hoạt động hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của EVNCPC. Bằng giải pháp tăng cường công tác kiểm toán nội bộ và giám sát tài chính nhằm phòng ngừa, Tổng công ty đã hạn chế tối đa sai sót trong các khâu quản trị doanh nghiệp và tăng cường công tác tiền kiểm để ngăn ngừa những rủi ro có thể xảy ra, tránh những sai sót chưa được phát hiện để xử lý kịp thời. EVNCPC đã sử dụng hiệu quả Phân hệ tích hợp thông tin quản lý công ty con, công ty liên kết của EVNCPC trên cổng thông tin điện tử Portalnew.cpc.vn để giám sát thường xuyên phần vốn đầu tư, từ đó có định hướng, chỉ đạo kịp thời hoạt động các công ty này thông qua Người đại diện khi cần thiết. Giải pháp này cũng sẽ kiểm soát công tác cập nhật thông tin về cơ cấu tổ chức, tình hình vốn góp, tình hình tài chính, kết quả hoạt động SXKD...

Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVNCPC Lê Duy Anh Tuấn trình bày công tác quản lý Người đại diện, ký kết hợp đồng Người đại diện của EVNCPC tại công ty con, công ty liên kết

Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính Lê Kỳ Anh trình bày công tác quản lý Kiểm soát viên, Thành viên Ban Kiểm soát; hoạt động kiểm soát của EVNCPC tại các công ty con, công ty liên kết

Trưởng Ban Tổng hợp EVNCPC Trần Anh Quốc trình bày định hướng của HĐTV EVNCPC trong công tác quản trị Người đại diện tại công ty con, công ty liên kết theo Quy chế quản trị của EVN và công tác quản trị rủi ro

Tại Hội nghị, Thành viên HĐTV Nguyễn Thanh khẳng định, EVN đã ban hành Quy chế quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, trong đó nội dung quản lý người đại diện phần vốn là một trong 10 nội dung quản trị quan trọng. Trên cơ sở đó, người đại diện, kiểm soát viên căn cứ vào đó để nhận diện rủi ro, qua đó kiểm soát hoạt động tại các đơn vị.

Thành viên HĐTV Nguyễn Thanh: "Năm 2022, EVN chọn chủ đề là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Ở lĩnh vực này, vaccine cho doanh nghiệp chính là tuân thủ quy định của pháp luật”

Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng chỉ đạo tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Trương Thiết Hùng – Chủ tịch HĐTV EVNCPC nhận định, thông qua Người đại diện, Kiểm soát viên của EVNCPC tại các công ty con, công ty cổ phần đã góp phần bảo toàn và phát triển nguồn vốn đầu tư của Tổng công ty.

Năm nay, mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 nhưng nhờ tình hình thủy văn thuận lợi nên lợi nhuận cao hơn các năm trước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch Tổng công ty. Người đại diện đã thực hiện tốt nghĩa vụ, quyền hạn do Tổng công ty giao; nắm bắt kịp thời các vướng mắc phát sinh, báo cáo kịp thời đúng quy chế, quy định.

Định hướng thời gian tới, Chủ tịch HĐTV yêu cầu tăng cường công tác quản trị công ty con, công ty cổ phần qua người đại diện; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, giám sát tài chính; nâng cao vai trò kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở các quy chế, quy định của EVN về quy định quyền, trách nhiệm Người đại diện, Chủ tịch HĐTV yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban chức năng Tổng công ty kiểm tra, rà soát các nội dung liên quan về Người đại diện phù hợp Quy chế, quy định của EVN.

Các tập thể và cá nhân được trao Giấy khen EVNCPC trong công tác quản lý, kiểm soát phần vốn tại công ty con, công ty liên kết

Tin: Nguyễn Phượng; Ảnh: Phương Nam

18:04 - 23/12/2021  |  1957 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

15:59 - 28/06/2022  |  7294 lượt xem