Triển khai hợp tác xây dựng hạ tầng viễn thông giữa EVNCPC và FPT Telecom tại khu vực Kon Tum

08:45 - 27/12/2021  |  1569 lượt xem

Chia sẻ
Trong những năm qua, hoạt động công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông dùng riêng (VTDR) của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) nói chung và PC Kon Tum nói riêng đã khẳng định vai trò quan trọng của nó trong việc cải tiến phương thức điều hành quản trị doanh nghiệp, tăng hiệu quả kinh doanh dịch vụ khách hàng và cung ứng điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Triển khai hợp tác xây dựng hạ tầng viễn thông giữa EVNCPC và FPT Telecom tại khu vực Kon Tum

Sơ đồ tuyến cáp quang bổ sung từ FPT Telecom

EVNCPC đã nỗ lực không ngừng liên kết, trao đổi hạ tầng với các đối tác viễn thông để tạo nền tảng cho việc triển khai các ứng dụng về CNTT vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là trong giai đoạn cả nước đang đẩy nhanh và mạnh, tích cực tiếp cận các thành quả Cách mạng công nghiệp 4.0, công cuộc chuyển đổi số để ứng dụng hiệu quả vào sản xuất kinh doanh. 

Nhằm củng cố, nâng cao năng lực mạng VTDR trong toàn Tổng công ty, quan trọng hơn hết là hoàn thiện sơ đồ cấu trúc kết nối cáp quang trao đổi giữa EVNCPC và FPT Telecom, tại mỗi tỉnh phải có 01 kết nối quan trọng từ Công ty điện lực đến Trạm FPT tỉnh để truyền tải toàn bộ các kết nối từ các Điện lực, các TBA 110kV về Trung tâm điều khiển tỉnh và thiết lập đường truyền cho kết nối kênh truyền số liệu liên tỉnh. Hiện tại, hướng kết nối này mặc dù đã được thiết lập bảo vệ 1+1, tuy nhiên, cả 2 tuyến cáp quang vẫn có thể xảy ra sự cố, đặc biệt trong thời gian xảy ra các cơn bão ở miền Trung và Tây Nguyên vừa qua.

Do vậy, cần hoàn thiện thiết lập thêm tuyến cáp quang kết nối dự phòng từ Trạm FPT tỉnh về Công ty Điện lực tỉnh qua hướng TBA 110kV, 220kV khi có thiên tai. Theo chủ trương kế hoạch năm 2021, EVNCPC và FPT Telecom đã và đang phối hợp triển khai 04 tuyến cho 04 tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum và Đắk Lắk.

Hoàn chỉnh đấu nối lắp đặt thiết bị tại TBA 220kV Kon Tum

Từ đầu tháng 7/2021 đến nay, PC Kon Tum đã phối hợp FPT Telecom hoàn thành việc thiết lập xong sơ đồ sợi quang của tuyến thông tin quang từ PC Kon Tum – FPT Kon Tum – TBA 110kV Kon Tum – TBA 220kV – VT 26 để kết nối đến 110kV Đắk Hà và 110kV Đắk Tô.

Vì tuyến cáp triển khai trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp nên tiến độ có phần bị chậm. Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết hoàn thành mục tiêu trước 31/12/2021, đội ngũ CBCNV các bên EVNCPC, Công ty cổ phần FPT, PC Kon Tum và đặc biệt sự phối hợp hỗ trợ của Công ty Truyền tải điện 2, hạng mục công trình đã cán đích trước 10 ngày so với kế hoạch.

Dự kiến trong thời gian đến, các bên sẽ tiếp tục phối hợp đấu nối, cấu hình thiết bị và đưa vào vận hành, cung cấp đường truyền dự phòng phục vụ cho điều hành cung ứng điện. Đây cũng là giải pháp chủ động trong phòng chống thiên tai cũng như đáp ứng kịp thời lộ trình phát triển CNTT, VTDR theo chủ trương EVN đã phê duyệt giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trương Ngọc Hải - Thanh Tùng

08:45 - 27/12/2021  |  1569 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU