PC Bình Định được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" loại xuất sắc trong năm 2021

08:52 - 12/01/2022  |  990 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 5443/QĐ-UBND công nhận 200 cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, PC Bình Định được xếp thứ 13/136 đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" loại xuất sắc.
PC Bình Định được công nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" loại xuất sắc trong năm 2021

CBNV PC Bình Định tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021

Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là dịch Covid-19 đã có những tác động ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, cũng như các tình huống tiêu cực ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của các đơn vị cơ sở trực thuộc PC Bình Định trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, Công an tỉnh, EVNCPC và sự phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, đơn vị nghiệp vụ liên quan, nên công tác “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021 của PC Bình Định đã đạt hiệu quả nhất định, từng bước đi vào chiều sâu, tuyên truyền CBCNV và người lao động nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự; đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà.     

Để được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, hằng năm, cấp ủy Đảng có Nghị quyết, người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống cháy nổ và 100% CBCNV ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn an ninh, trật tự”. Công ty triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự; tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp...

Hồ Quang Thịnh

08:52 - 12/01/2022  |  990 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

15:59 - 28/06/2022  |  7296 lượt xem