Thông tin pháp chế: Phạt tiền đến 120 triệu đồng đối với vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP

08:59 - 09/03/2022  |  462 lượt xem

Chia sẻ
Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/01/2022, thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh và Nghị định số 21/2020/NĐ-CP  ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.
Thông tin pháp chế: Phạt tiền đến 120 triệu đồng đối với vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP

Ảnh minh họa: ACH

Theo đó, Điều 19 Nghị định 16/2022 tăng mức phạt đối với các vi phạm quy định về hợp đồng xây dựng áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP, lập quyết toán vốn đầu tư xây dựng.

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi hợp đồng xây dựng không sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt theo quy định (trước đây, mức phạt đối với hành vi này là 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng).

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Giá ký kết hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng (trừ khối lượng phát sinh ngoài gói thầu được người quyết định đầu tư cho phép);
 • Điều chỉnh hợp đồng không đúng quy định về trình tự thủ tục, thẩm quyền, điều kiện được điều chỉnh hợp đồng xây dựng;
 • Mức tạm ứng hợp đồng vượt quá tỷ lệ phần trăm quy định hoặc tạm ứng hợp đồng khi chưa có bảo lãnh tạm ứng theo quy định;
 • Thanh toán hợp đồng xây dựng không đúng số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán hoặc thời hạn thanh toán quy định trong hợp đồng trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
 • Quyết toán hoặc thanh lý hợp đồng xây dựng chậm quá thời hạn quy định.

Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi chậm lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt kể từ ngày công trình được ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Đối với những hành vi trên, Chính phủ yêu cầu các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

 • Buộc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt khi ký hợp đồng xây dựng theo quy định với hợp đồng đang thực hiện;
 • Buộc thực hiện đúng giá trúng thầu khi giá ký kết hợp đồng vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng với hợp đồng đang thực hiện;
 • Buộc điều chỉnh hợp đồng theo đúng quy định với hợp đồng đang thực hiện;
 • Buộc thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng vượt tỷ lệ phần trăm hoặc thu hồi toàn bộ giá trị tạm ứng hợp đồng về tài khoản của chủ đầu tư với hợp đồng đang thực hiện;
 • Buộc thực hiện thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng theo quy định;
 • Buộc trong thời hạn 01 tháng phải hoàn thành việc lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng, trình người quyết định đầu tư phê duyệt với hành vi qui định.

Phan Thiên

08:59 - 09/03/2022  |  462 lượt xem

Chia sẻ
Từ Khóa :

Tin tức khác

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

15:59 - 28/06/2022  |  7315 lượt xem