PC Bình Định: Tổ chức Hội nghị quản lý kỹ thuật năm 2022

16:35 - 03/03/2022  |  1510 lượt xem

Chia sẻ
Vừa qua, PC Bình Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý kỹ thuật vận hành an toàn năm 2021 và triển khai các giải pháp thực hiện để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho phụ tải Bình Định năm 2022. Tham dự Hội nghị gồm có Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, lãnh đạo các phòng ban, các đơn vị Điện lực, Đội Quản lý vân hành lưới điện cao thế cùng CBNV làm công tác kỹ thuật, kinh doanh trong Công ty.
PC Bình Định: Tổ chức Hội nghị quản lý kỹ thuật năm 2022

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2021, vượt qua khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, PC Bình Định đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao: đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà EVNCPC giao. Độ tin cậy cung cấp điện toàn đơn vị đạt kết quả tốt (SAIDI toàn phần 591 phút/khách hàng, chiếm 77% kế hoạch; SAIDI thực hiện 224 phút/khách hàng chiếm 64% kế hoạch; SAIFI thực hiện 1,53 lần/khách hàng chiếm 58% kế hoạch; MAIFI thực hiện 0,31 lần/khách hàng chiếm 12% kế hoạch). Đặc biệt, PC Bình Định không để xảy ra sự cố TBA 110kV và không có tai nạn lao động; các chỉ tiêu về kinh doanh dịch vụ khách hàng như: thu tiền điện qua ngân hàng, thu không tiền mặt, dịch vụ điện tử đều đạt và vượt kế hoạch Tổng công ty giao…

Bên cạnh các kết quả đạt được, trong năm qua công tác sản xuất kinh doanh tại Công ty vẫn còn một số tồn tại như: suất sự cố 110kV cao hơn so với cùng kỳ, số vụ sự cố trung áp còn cao; tổn thất điện năng (TTĐN) còn ở mức cao, đặc biệt TTĐN lưới điện 110kV cao đột biến so với năm 2020; việc dự báo phụ tải chưa được khai thác hiệu quả dẫn đến dự báo phụ tải hàng tháng, quý, năm còn sai lệch lớn ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu điện thương phẩm, TTĐN…

Tại Hội nghị, các đơn vị cũng đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ, từ đó có ý kiến trao đổi, thảo luận, nhằm đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác trọng tâm năm 2022.

Ông Thái Minh Châu – Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, ông Thái Minh Châu – Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo.

Về công tác quản lý kỹ thuật, Giám đốc cần thống nhất số liệu báo cáo giữa các đơn vị để xác định đúng thực trạng nhằm tìm ra giải pháp cải thiện các chỉ tiêu; nâng cao kỷ luật trong công tác quản lý kỹ thuật, xây dựng hệ thống đánh giá KPI đến từng cán bộ công nhân viên (CBCNV) phù hợp với nhiệm vụ được giao, từ đó đánh giá hiệu quả công việc để xếp loại, khen thưởng kịp thời; các đơn vị cần quan tâm công tác quản lý vận hành, thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm TTĐN, phấn đấu TTĐN thực hiện toàn Công ty xuống 3% vào năm 2025...

Ông yêu cầu năm 2022 và thời gian tới, đơn vị cần ưu tiên cấp điện nhanh, ổn định cho khách hàng có sản lượng lớn; phấn đấu năm 2022 sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 2,525 tỷ kWh, TTĐN thực hiện <= 4,35%, không còn TBA công cộng >=5%; các đơn vị bám sát các chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao, triển khai hiệu quả phương hướng nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

Còn về công tác ĐTXD, lãnh đạo đơn vị cho hay, cần quan tâm đầu tư lưới điện trung áp trước các TBA 110kV để khai thác kịp thời, đối với TBA phân phối và lưới điện hạ áp phải tính toán khi đầu tư đảm bảo cấp điện lâu dài trong tương lai.

Riêng về công tác an toàn, Giám đốc yêu cầu toàn Công ty phải nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình, quy định, không để xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông; đồng thời nêu cao tính gương mẫu và ý thức tuân thủ quy trình an toàn điện, nâng cao ý thức trách nhiệm an toàn cho mỗi CBCNV.

Tại Hội nghị, PC Bình Định cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021

Thành Hưng

16:35 - 03/03/2022  |  1510 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU