Tin pháp chế: Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

15:54 - 30/03/2022  |  322 lượt xem

Chia sẻ
Nghị định số 17/2022/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính của 04 lĩnh vực, gồm: lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp, lĩnh vực điện lực, lĩnh vực về hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu, khí.
Tin pháp chế: Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực

Nghị định 17/2022 quy định nâng mức phạt tiền vi phạm hành chính trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp so với NĐ 134/2013

Đối với lĩnh vực điện lực, Nghị định số 17/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung 40 điều khoản của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013. Trong đó có một số nội dung quan trọng như sau:

1. Tăng mức phạt tiền đối với hầu hết các hành vi vi phạm về sử dụng điện quy định tại Điều 12 và hành vi vi phạm quy định về điều độ hệ thống điện quy định tại Điều 13 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.

2. Bổ sung hình thức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi “Chặt, tỉa cây để đảm bảo an toàn lưới điện cao áp mà không thông báo cho tổ chức quản lý hoặc chủ sở hữu cây biết theo quy định.”

3. Tăng mức xử phạt (từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng) và bổ sung thêm 05 hành vi bị xử phạt so với khoản 4 Điều 15 Nghị định 134/2013/NĐ-CP. Cụ thể:

e) Không lưu phiếu công tác, lệnh công tác theo quy định;

g) Không thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung ghi trong phiếu công tác, lệnh công tác;

h) Không thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp an toàn trước khi làm các công việc gần với phần mang điện trên hệ thống điện;

i) Không thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp an toàn trước khi làm các công việc với phần mang điện trên hệ thống điện;

k) Không có đầy đủ các tài liệu thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, các tài liệu hoàn công xây lắp và các tài liệu kỹ thuật khác theo quy định của pháp luật về xây dựng, bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành;

l) Không thực hiện công tác kiểm định, hiệu chỉnh từng phần và toàn bộ hệ thống các trang thiết bị trong dây chuyền công nghệ phát điện, truyền tải và phân phối điện để đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, các thông số quy định trong thiết kế đã duyệt.

4. Tăng  mức xử phạt (từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng) và bổ sung thêm 05 hành vi bị xử phạt so với khoản 5 Điều 15 Nghị định 134/2013/NĐ-CP. Cụ thể:

“i) Cho đường dây dẫn điện đi qua khu vực dân cư, nơi thường xuyên tập trung đông người hoặc mang tải vượt quá tiêu chuẩn định mức theo quy định;

k) Không có các tài liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định về an toàn điện;

l) Không có quy trình, nội quy và biện pháp tổ chức thực hiện các quy định về an toàn điện tại cơ quan, doanh nghiệp trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn điện do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;

m) Không lập hồ sơ, lý lịch, tài liệu kỹ thuật liên quan đến thiết bị điện và tổ chức quản lý theo quy định;

n) Không thống kê, theo dõi tai nạn điện, các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện tại địa phương theo quy định.

5. Bãi bỏ quy định về thẩm quyền lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực; lập Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm của Kiểm tra viên điện lực quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định 134/2013/NĐ-CP kể từ ngày 31/01/2022. Theo đó thẩm quyền này thuộc về Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm quy định tại các điều từ Điều 34 đến Điều 37 Nghị định 134/2013/NĐ-CP (gồm Chủ tịch UBND các cấp; Chánh Thanh tra Bộ Công Thương; Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực; Chánh Thanh tra Sở Công Thương, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở ; Thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực điện lực đang thi hành công vụ, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, và những người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân, công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang thi hành công vụ, nhiệm vụ). Như vậy, đội ngũ kiểm tra viên điện lực ở các đơn vị hoạt động điện lực không còn được giao thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và biên bản tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh lục điện lực.

6. Bãi bỏ quy định về Biện pháp cưỡng chế ngừng cung cấp điện quy định tại Điều 43 Nghị định 134/2013/NĐ-CP đối với cá nhân, tổ chức sử dụng điện bị xử phạt vi phạm mà không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

Đối với hành vi trộm cắp điện, Nghị định 17/2022/NĐ-CP đã sửa đổi về sản lượng điện trộm cắp bằng giá trị sản lượng điện trộm cắp quy định tại Điều 44 Nghị định 134/2013/NĐ-CP như sau: “Khi phát hiện hành vi trộm cắp điện với giá trị sản lượng điện trộm cắp từ 2.000.000 đồng trở lên thì người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm đến cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính…”.

Xuân Trâm - Nguyễn Thu

15:54 - 30/03/2022  |  322 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

10:26 - 30/05/2022  |  21045 lượt xem