PC Gia Lai: Chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật từ chương trình PMIS

14:15 - 09/04/2022  |  1651 lượt xem

Chia sẻ
Với mục tiêu số hoá, tự động hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất lao động, từng bước hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số theo chủ trương của EVN, EVNCPC, Điện lực Phú Thiện (PC Gia Lai) đã từng bước chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật từ chương trình PMIS.
PC Gia Lai: Chuyển đổi số trong công tác quản lý kỹ thuật từ chương trình PMIS

Hệ thống phần mềm quản lý kỹ thuật nguồn điện - PMIS

Phần mềm PMIS được triển khai xây dựng từ năm 2017 và hiện đang dần hoàn thiện. Đây là phần mềm lõi trong công tác quản lý kỹ thuật, được xây dựng trên nền tảng số hoá toàn bộ cơ sở dữ liệu lưới điện theo dạng cây sơ đồ nguyên lý, chi tiết đến từng vị trí, làm cơ sở cho việc cập nhật dữ liệu và liên kết với các chương trình khác. Phần mềm được dùng thay thế cho các công việc trước đây thực hiện bằng giấy tờ, thủ công vốn gặp nhiều khó khăn trong công tác lưu trữ và tổng hợp dữ liệu. Việc áp dụng hệ thống quản lý kỹ thuật PMIS ngoài chức năng quản lý toàn bộ lý lịch thiết bị hỗ trợ người sử dụng truy xuất các thông số đo đếm, còn thể hiện được các thông số vận hành, tổng hợp thông tin sự cố, thông tin về thí nghiệm định kỳ, sửa chữa, bảo dưỡng...

Nhận thức được những lợi ích lâu dài của chương trình mang lại, Điện lực Phú Thiện đã chuẩn xác các thông số, thiết bị, tình trạng vận hành đồng nhất với số liệu quản lý kỹ thuật, liên kết với chương trình kiểm tra hiện trường phục vụ kiểm tra định kỳ đường dây và TBA. Nhờ vậy, năm 2021, đơn vị đã thực hiện 2.554 lượt kiểm tra không giấy, phát hiện 25 vị trí có tồn tại trên lưới điện. Trong quý I năm 2022, Điện lực tiếp tục triển khai thực hiện với số lượng kiểm tra 856 lượt kiểm tra không giấy, phát hiện và xử lý kịp thời 02 tồn tại trên lưới điện. Đây cũng là cơ sở cho việc lập kế hoạch sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng hàng năm.

Kiểm tra các thông số vận hành trên ứng dụng

Bên cạnh đó, Điện lực cũng đã tập trung số hoá hồ sơ quản lý kỹ thuật, cập nhật lên chương trình 503 file lý lịch, thông số vận hành thiết bị, trong đó nhóm đường dây trung thế 99 file, nhóm TBA 355 và nhóm khác 49 file tài liệu. Theo đó, các thiết bị trên lưới điện như máy cắt, Recloser, LBS, DCL, FCO... đều được cập nhật chính xác thông tin, “hồ sơ lý lịch”, lịch sử vận hành trong PMIS. Đây là bước đầu tiên rất quan trọng trong chuyển đổi số công tác quản lý vận hành lưới điện, đưa lưới điện từ không gian thực vào không gian số.

Việc khai thác hiệu quả chương trình PMIS và đồng bộ với các chương trình ứng dụng khác đã từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý kỹ thuật của Điện lực Phú Thiện, hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ và chuyển đổi số trong Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Minh Trung

14:15 - 09/04/2022  |  1651 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU