PC Quảng Nam thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động

07:48 - 29/04/2022  |  338 lượt xem

Chia sẻ
Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã thực hiện nhiều chế độ, chính sách thể hiện sự quan tâm đến đội ngũ CBCNV, giúp mỗi người ổn định tư tưởng và đời sống, an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty.
PC Quảng Nam thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động

Người lao động tại PC Quảng Nam được đảm bảo các chế độ chính sách theo quy định

Các năm qua, nhất là năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng PC Quảng Nam vẫn đảm bảo tốt chế độ, chính sách cho CBCNV toàn Công ty. Theo đó, Công ty đã thực hiện chi trả lương kịp thời cho CBCNV và giải quyết chế độ cho gần 40 trường hợp ốm đau, thai sản, với số tiền chi trả bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm toàn cầu hơn 300 triệu đồng. Công ty còn tham gia đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN cho hơn 880 lao động, với mức phí hơn 30 tỉ đồng/năm. Bên cạnh đó, Công ty đã rà soát và thực hiện hơn 20.460 lượt giảm trừ gia cảnh cho người lao động, với số tiền giảm gần 200 tỉ đồng, giúp người lao động giảm bớt gánh nặng tiền thuế nhưng vẫn đảm bảo pháp luật.

Cùng với đó, Công ty đã tham gia xây dựng, góp ý nhiều quy chế, quy định liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động như: thỏa ước lao động tập thể, xây dựng chính sách cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hướng dẫn về công tác bảo hộ lao động, quy trình an toàn điện, phổ biến các quy chế quản lý nội bộ mới ban hành về công tác an toàn...

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động tại PC Quảng Nam đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ CBCNV về quyền lợi và nghĩa vụ bản thân khi tham gia vào hoạt động sản xuất - kinh doanh. Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động này đã góp phần củng cố và xác định rõ mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, tạo sự gắn bó giữa người lao động với đơn vị, động viên CBCNV phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.

Ông Nguyễn Bê - Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: "Thực hiện tốt chế độ chính sách là thể hiện sự quan tâm, chăm lo đến đời sống của người lao động. Nhiều năm qua, Công đoàn cùng với chuyên môn giải quyết kịp thời chế độ cho người lao động, tạo được sự an tâm, lòng tin của người lao động với Công ty, đơn vị, để người lao động thoải mái tư tưởng làm việc, cống hiến hết mình cho sự phát triển đơn vị và Công ty".

Anh Thy - Bội Uyên

07:48 - 29/04/2022  |  338 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

10:26 - 30/05/2022  |  21047 lượt xem