PC Quảng Nam triển khai áp dụng Nghị định 15/2022/NĐ-CP trong việc lập thủ tục đầu tư các công trình đầu tư xây dựng

16:16 - 06/05/2022  |  237 lượt xem

Chia sẻ
Để kịp thời vận dụng đúng chính sách giảm thuế vào thủ tục đầu tư xây dựng (ĐTXD), lãnh đạo PC Quảng Nam đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan nghiên cứu áp dụng mức thuế mới theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ (NĐ15/2022), đồng thời phải đảm bảo các quy định của Nhà nước đang áp dụng trong từng giai đoạn lập thủ tục đầu tư.
PC Quảng Nam triển khai áp dụng Nghị định 15/2022/NĐ-CP trong việc lập thủ tục đầu tư các công trình đầu tư xây dựng

Ảnh minh họa

Một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện như sau:

Áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong việc xác định tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình:

- Xác định giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đảm bảo tính đúng, tính đủ theo quy định, phù hợp với yêu cầu thiết kế, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường và kế hoạch thực hiện dự án (Điểm d, Khoản 3, Điều 7 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP).

- Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình đảm bảo tính đúng, tính đủ theo quy định; phù hợp với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, công nghệ xây dựng, điều kiện thi công, biện pháp thi công xây dựng định hướng, tiến độ thi công công trình và mặt bằng giá thị trường (Điểm d, Khoản 4, Điều 13 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP).

Áp dụng chính sách giảm thuế GTGT trong hoạt động đấu thầu:

- Giá gói thầu xây dựng là giá trị của gói thầu xây dựng được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu xây dựng gồm toàn bộ chi phí cần thiết được tính đúng, tính đủ để thực hiện gói thầu xây dựng, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế (Điều 19 của Nghị định 10/2021/NĐ-CP).

- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó có thuế, phí, lệ phí (nếu có). Thuế, phí, lệ phí được áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí theo quy định tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu (Khoản 1, Điều 4 của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT).

- Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) trong giá dự thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu không đề cập về thuế, phí, lệ phí thì giá dự thầu của nhà thầu được coi là đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí; trong trường hợp này, nếu nhà thầu trúng thầu, được trao hợp đồng thì phải chịu mọi trách nhiệm và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí (nếu có) đối với Nhà nước. Trường hợp trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại (Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT).

- Giá dự thầu là giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Khoản 17, Điều 4 của Luật Đấu thầu 2013).

- Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết (Điểm a, Khoản 2, điều 35 của Luật Đấu thầu 2013).

Về thương thảo hợp đồng khi áp dụng chính sách giảm thuế GTGT:

- Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa hồ sơ mời thầu (HSMT) và hồ sơ dự thầu (HSDT), giữa các nội dung khác nhau trong hồ sơ dự thầu có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng (Điểm a, Khoản 4, Điều 19 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP).

- Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu (Điểm d, Khoản 4, Điều 19 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP).

Về điều chỉnh hợp đồng khi Nhà nước thay đổi chính sách: Trường hợp khi Nhà nước thay đổi chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng, thì việc điều chỉnh hợp đồng chỉ được áp dụng cho phần công việc bị ảnh hưởng của sự thay đổi chính sách đó và việc điều chỉnh thực hiện theo quy định của cơ quan ban hành, hướng dẫn thực hiện chính sách (Khoản 11, Điều 1 của Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 2,  Điều 35 của Nghị định 37/2015/NĐ-CP).

Về thời điểm xác định thuế GTGT: Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền (Khoản 5, Điều 8, Thông tư số 219/2013/TT-BTC).

Ngày 10/3/2022 Tổng công ty Điện lực miền Trung có văn bản số 1635/EVNCPC-QLĐT về việc hướng dẫn thực hiện NĐ15/2022 áp dụng vào lập thủ tục ĐTXD tại các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Trung. Các giải pháp triển khai áp dụng mức thuế mới theo hướng dẫn 1635/EVNCPC-QLĐT:

Tách riêng từng giai đoạn lập thủ tục đầu tư để thực hiện áp mức thuế GTGT:

- Giai đoạn lập, phê duyệt dự án đầu tư, dự toán, KHLCNT;

- Giai đoạn lập, phê duyệt HSMT;

- Giai đoạn ký kết hợp đồng, nghiệm thu thanh toán.

Xử lý áp mức thuế GTGT trong chuyển tiếp:

- Đối với các gói thầu đã ký kết hợp đồng;

- Đối với các hồ sơ mời thầu (HSMT) đã phát hành trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng chưa mở thầu;

- Đối với các HSMT đã trình nhưng chưa được phê duyệt;

- Đối với các HSMT chưa trình phê duyệt.

Trong từng giai đoạn có hướng dẫn cụ thể cách áp dụng mức thuế trong việc lập thủ tục đầu tư đối với Chủ đầu tư và Nhà thầu.

Cho đến nay, việc vận dụng hướng dẫn số 1635/EVNCPC-QLĐT ngày 10/3/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Trung rất thuận lợi, chưa có phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Mặc dù đang triển khai áp dụng mức thuế mới theo nội dung NĐ15/2022, vẫn cần lắm một Thông tư hướng dẫn chi tiết về NĐ15/2022 của các cơ quan chuyên môn về thuế để việc vận dụng mức thuế mới đạt được sự thống nhất, hiệu quả trong công tác triển khai thủ tục ĐTXD.

Đồng hành cùng chủ trương của Nhà nước về giảm thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân giảm bớt một phần khó khăn về kinh tế và đồng thời cũng tạo đà phục hồi trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, PC Quảng Nam từng bước khắc phục khó khăn để vận dụng hiệu quả mức thuế mới theo NĐ15/2022 của Chính phủ vào lập thủ tục đầu tư các công trình ĐTXD đang triển khai với nguyên tắc “tính đúng, tính đủ”.

Bá Khưu - Thái Bảo

16:16 - 06/05/2022  |  237 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

10:26 - 30/05/2022  |  21047 lượt xem