PC Khánh Hòa: Tổ chức tập huấn mạng lưới ATVSV năm 2022

08:59 - 17/05/2022  |  759 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 12/5/2022, thực hiện kế hoạch Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, Công đoàn PC Khánh Hòa đã tổ chức tập huấn mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) năm 2022 cho 137 học viên là ATVSV toàn Công ty, kỹ sư an toàn tại các điện lực, xí nghiệp và các Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên phụ trách mạng lưới ATVSV các đơn vị.
PC Khánh Hòa: Tổ chức tập huấn mạng lưới ATVSV năm 2022

PC Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn mạng lưới ATVSV năm 2022

Tham dự buổi tập huấn có bà Trần Thị Hương – Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Hải Đức – Tổng giám đốc PC Khánh Hòa  và ông Nguyễn Mạnh Thông- Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Bà Trần Thị Hương – Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tham dự buổi tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức 01 ngày, nội dung buổi sáng do giảng viên, Thạc sỹ ATVSLĐ Đào Quốc Trưởng, chuyên viên Ban Pháp chế thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa truyền đạt với các nội dung: Quyền và nghĩa vụ của ATVSV; kỹ năng đánh giá mức độ rủi ro đối với nguy cơ rủi ro; các biện pháp phòng ngừa rủi ro cũng như kỹ năng nâng cao nhận diện mối nguy có nguy cơ dẫn đến rủi ro về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp của người lao động khi thực hiện công việc; buổi chiều do Phòng An toàn Công ty phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến phiếu công tác điện tử, hệ thống các văn bản, các quy định của EVNCPC và Công ty về công tác an toàn; đồng thời phân tích rủi ro các vụ tai nạn trong EVN.

137 ATVSV các đơn vị trực thuộc Công ty tham gia đông đủ tại buổi tập huấn 

Trên tinh thần trao đổi, tương tác, giảng viên và học viên đã cởi mở chia sẻ những kinh nghiệm trong thực tiễn công tác, từ đó, nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong lao động, trong sản xuất, để an toàn không phải là khẩu hiệu mà là những giải pháp cụ thể góp phần ngăn ngừa, hạn chế các yếu tố nguy cơ gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

Giảng viên Thạc sỹ ATVSLĐ Đào Quốc Trưởng, chuyên viên Ban Pháp chế thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa và học viên tương tác, chia sẻ cởi mở kinh nghiệm thực tế trong công tác

Chỉ đạo tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Hải Đức – Tổng giám đốc Công ty đề nghị mạng lưới ATVSV Công ty là lực lượng tiên phong nâng cao hiệu quả hoạt động, thi đua làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, từ đó lan tỏa tinh thần đến tất cả CBCNV trong toàn đơn vị để “Về nhà an toàn”. Người lao động có an toàn thì lãnh đạo Công ty mới an tâm và an lành cho tất cả mọi người.

Ông Nguyễn Hải Đức - Tổng giám đốc PC Khánh Hòa có ý kiến chỉ đạo 

Cảm nghĩ về buổi tập huấn, anh Nguyễn Trọng Duy – An toàn viên Điện lực Vĩnh Nguyên (PC Khánh Hòa) chia sẻ: “Lớp học đã mang lại kiến thức bổ ích trong công việc cho anh em công nhân, giúp những lao động trực tiếp như chúng em cập nhật những kiến thức mới, sát với thực tiễn để hạn chế tối đa các mối nguy hiểm, rủi ro. Đây cũng là cơ hội tốt để mạng lưới ATVSV Công ty có thể gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác an toàn, vệ sinh lao động”.

Anh Nguyễn Trọng Duy – An toàn viên Điện lực Vĩnh Nguyên (ngoài cùng) chia sẻ những cảm nghĩ về lớp học

Được biết, công tác ATVSLĐ là một trong những công tác thường xuyên được Tổng công ty Điện lực miền Trung EVNCPC, lãnh đạo và công đoàn PC Khánh Hòa quan tâm thực hiện. Định kỳ hàng năm, mạng lưới ATVSV Công ty đều được tập huấn kỹ năng, cập nhật kiến thức mới, song, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19, năm 2022, Công ty mới có thể tổ chức tập huấn trực tiếp lại cho các đối tượng phụ trách an toàn sau 1 năm bị gián đoạn.

Hồng Tú

08:59 - 17/05/2022  |  759 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

10:26 - 30/05/2022  |  21045 lượt xem