CPCCPSC: Tổ chức phổ biến quy định mới và trao đổi kinh nghiệm công tác tư vấn giám sát

08:51 - 08/06/2022  |  1136 lượt xem

Chia sẻ
Vừa qua, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung (CPSC) do Phó giám đốc Võ Khắc Hoàng chủ trì đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến các quy định mới và trao đổi kinh nghiệm trong công tác tư vấn giám sát (TVGS) các công trình đầu tư xây dựng (ĐTXD) do Công ty phụ trách.
CPCCPSC: Tổ chức phổ biến quy định mới và trao đổi kinh nghiệm công tác tư vấn giám sát

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự điểm cầu Công ty có lãnh đạo, chuyên viên các phòng Kế hoạch Kỹ thuật (KHKT), Kinh doanh, Tài chính Kế toán; tại điểm cầu các Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực, Xí nghiệp Sửa chữa Thí nghiệm có Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách TVGS, Trưởng phòng Tổng hợp, Giám sát trưởng, các cán bộ giám sát và CBCNV liên quan.

Tại hội nghị, phòng KHKT Công ty đã phổ biến nội dung, quy định mới về việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác TVGS như: Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định (QĐ) 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý ĐTXD trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam IMIS2.0. Hội nghị quán triệt lại Quyết định 10738/QĐ - EVNCPC ngày 27/11/2019 của EVNCPC quy định chi tiết về công tác quản lý chất lượng TVGS về thủ tục, trình tự công tác giám sát chất lượng, tiến độ, chụp ảnh, xử lý điều chỉnh thiết kế, lấy mẫu, thí nghiệm, báo cáo đánh giá định kỳ, nghiệm thu các giai đoạn...

Thời gian qua công tác TVGS của CPCCPSC cơ bản đáp ứng các quy định của Nhà nước, các yêu cầu của chủ đầu tư. Đã có nhiều dự án do CPCCPSC thực hiện TVGS được nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành khai thác đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả. Năm 2022, CPCCPSC đang tiếp tục thực hiện TVGS 16 công trình trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên trong một vài trường hợp các nhân viên giám sát hiện trường chủ quan, cả nể, thiếu kinh nghiệm cũng như chưa thấy hết tính pháp lý của các quy định nên không đọc sâu hiểu kỹ quy định, các tài liệu thiết kế, thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt… trong việc giám sát chất lượng dẫn đến việc xử lý hiện trường không cương quyết để xảy ra các sai sót làm ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng, hiệu quả của Công ty.

Hội nghị đã nghiêm túc nêu rõ các sai sót, phân tích nguyên nhân, rút kinh nghiệm đến từng cán bộ giám sát, người phụ trách giám sát công trình và chỉ đạo giải pháp cụ thể khắc phục các tồn tại đã xảy ra cho từng công trình, từng nhiệm vụ, đảm bảo công tác này thực hiện tốt nữa trong thời gian đến.

Bằng thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên tham dự cũng tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện cũng như cách phòng tránh các vi phạm, sai sót của đội ngũ chuyên môn nhằm đáp ứng các yêu cầu, quy định hết sức nghiêm ngặt của Nhà nước, của EVN, EVNCPC về công tác TVGS đảm bảo chất lượng công trình ĐTXD ngày càng cao và phù hợp xu thế công nghệ mới, công nghệ 4.0.

Kết luận hội nghị, Phó Giám đốc Võ Khắc Hoàng nhấn mạnh vai trò của các đơn vị, các phòng chuyên môn trong công tác tổ chức và phối hợp tổ chức thực hiện. Để nâng cao trình độ, chất lượng giám sát của đội ngũ chuyên môn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các công trình, Phó Giám đốc yêu cầu lãnh đạo đơn vị chú trọng công tác phổ biến, quán triệt nội dung quy định mới cũng như bồi huấn các kỷ năng, nghiệp vụ chuyên môn, hướng dẫn chi tiết trách nhiệm, phạm vi, nghĩa vụ công việc TVGS cần phải thực hiện, các phê duyệt tài liệu thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt thiết bị làm căn cứ để đội ngũ chuyên môn cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Xác định công tác TVGS các dự án ĐTXD là một trong những hoạt động dịch vụ điện lực chính, CPCCPSC đã và đang không ngừng nỗ lực vượt khó củng cố và xây dựng các nền tảng cơ bản về con người, trang thiết bị công cụ phục vụ giám sát và tích cực ứng dụng, xây dựng các phần mềm chuyển đổi số bổ sung phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác giám sát thi công được các chủ đầu tư tin tưởng hợp tác.

Bá Dũng - Thu An

08:51 - 08/06/2022  |  1136 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU