PC Quảng Nam nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam về thành tích xuất sắc năm 2021

13:29 - 09/06/2022  |  261 lượt xem

Chia sẻ
Sáng ngày 7/6/2022, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi Lễ, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Ông Nguyễn Hữu Khánh – Giám đốc PC Quảng Nam (ngoài cùng bên trái) đại diện CBCNV Công ty đón nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam

Năm 2021, với chủ đề “Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển”, PC Quảng Nam thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, triển khai hoạt động kinh doanh đúng pháp luật và hiệu quả. Cụ thể, điện thương phẩm toàn Công ty năm 2021 đạt trên 2 tỷ 228 triệu kWh, tăng hơn 11% so với  năm 2020; thời gian mất điện bình quân của một khách hàng giảm 115 phút so kế hoạch giao; chỉ số tiếp cận điện năng không ngừng được cải thiện với thời gian cấp điện trung bình/khách hàng là 2,1 ngày, thấp hơn 2,9 ngày so với kế hoạch. Trong năm, Công ty đã hoàn thành đóng điện 100% các công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn lưới điện. Công tác chuyển đổi số đảm bảo bám sát chủ trương của ngành điện và của tỉnh Quảng Nam. Trên lĩnh vực kinh doanh, Công ty tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, thực hiện chăm sóc khách hàng trên môi trường số. Năm 2021, để chia sẻ với khách hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, ngành điện đã tiếp tục hỗ trợ các đợt giảm giá điện và giảm tiền điện với tổng số tiền 51,59 tỉ đồng.

Trong thời gian đến, PC Quảng Nam tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sinh hoạt của người dân.

Việt Hảo

13:29 - 09/06/2022  |  261 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

15:59 - 28/06/2022  |  7371 lượt xem