Tìm hiểu một số điểm khác biệt trong Thông tư 78/2021/TT-BTC về triển khai hệ thống hóa đơn điện tử

08:13 - 30/06/2022  |  1649 lượt xem

Chia sẻ
Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính kế toán, EVNCPC đã triển khai hệ thống hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC và có liên thông với Tổng cục thuế đối với lĩnh vực hóa đơn dịch vụ khác. Dự kiến sắp đến, EVNCPC sẽ triển khai đồng loạt đối với hóa đơn dịch vụ điện CMIS áp dụng cho các Công ty Điện lực. Để hiểu rõ hơn sự khác nhau của hóa đơn điện tử áp dụng theo thông tư 78/2021/TT-BTC so với thông tư 32/2011/TT-BTC như thế nào, bài viết dưới đây nêu ra một vài điểm khác biệt để CBCNV phụ trách công việc hóa đơn, kế toán thuế hiểu rõ hơn bản chất và áp dụng nhằm tránh sai sót.
Tìm hiểu một số điểm khác biệt trong Thông tư 78/2021/TT-BTC về triển khai hệ thống hóa đơn điện tử

Ảnh minh họa

Thông tư 78/2021/TT-BTC

Thông tư 78/2021/TT-BTC ban hành ngày 17/9/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. Thông tư 78 được ban hành với mục đích quy định rõ một số điều khoản tại Luật quản lý thuế 2021 và nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.

Thông tư 78/2021/TT-BTC đã quy định chi tiết về thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, việc triển khai HĐĐT theo nghị định 123/2020/NĐ-CP sẽ được chia thành 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Áp dụng 6 tỉnh đầu tiên bao gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định bắt đầu từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022

- Giai đoạn 2: Áp dụng cho 57 tỉnh thành còn lại từ tháng 4/2022 - 7/2022

Ngoài ra, thông tư cũng quy định rõ về thời điểm, đối tượng áp dụng hóa đơn, cách lập hóa đơn điện tử khi hóa đơn có sai sót… Thông tư 78/2021/TT-BTC đã sửa đổi, cập nhật một số quy định mới về việc sử dụng hóa đơn điện tử so với thông tư 32/2011/TT-BTC. Vậy thông tư 78/2021/TT-BTC có những khác biệt cơ bản, quan trọng nào so với thông tư 32/2011/TT-BTC.

So sánh điểm khác biệt thông tư 32/2011/TT-BTC và thông tư 78/TT-BTC

STT

Nội dung

Theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

1

Hiệu lực thi hành

Từ ngày 01/5/2011

Từ ngày 1/7/2022

2

Liên thông dữ liệu HĐĐT

Không đồng bộ lên Cơ quan thuế

Đồng bộ lên Cơ quan Thuế ngay trong ngày xuất và gửi hóa đơn cho người mua thông qua các tổ chức truyền nhận hóa đơn được Tổng Cục Thuế chấp nhận. EVN là một trong số các tổ chức được Tổng cục Thuế cấp phép truyền nhận dữ liệu hóa đơn trực tiếp

3

Định dạng dữ liệu HĐĐT dưới dạng thẻ XML

 

Không quy định

Định dạng HĐĐT dưới dạng thẻ XML, có 2 nội dung: Dữ liệu hóa đơn và dữ liệu CTS theo chuẩn XML Signature Syntax and Processing, theo quy định tai VB 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng Cục Thuế

4

Đăng ký thông báo phát hành hóa đơn

Phải làm thông báo phát hành hóa đơn kèm theo mẫu và dải số, ký hiệu hóa đơn đăng ký

Chỉ cần Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế (Đăng ký và ký số gửi điện tử mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT)

Ký hiệu và mẫu số tự động tham chiếu theo quy định. Số hóa đơn bắt đầu từ 1 cho đến 99.999.999 trong năm, sang năm mới bắt đầu lại từ 1.

5

Mẫu hóa đơn

Bắt buộc đăng ký mẫu hóa đơn khi đăng ký thông báo phát hành

Không bắt buộc. Mẫu hóa đơn do các đơn vị khởi tạo và chỉ là bản thể hiện của hóa đơn điện tử.

6

Sửa thông tin trên mẫu hóa đơn

- Với thông tin bắt buộc (tên, địa chỉ):

+ Nộp TB04

+ Trường hợp đổi CQT quản lý: thì nộp thêm BC26 cho CQT chuyển đi; Bảng kê HĐ chưa sử dụng cho CQT chuyển đến

- Với thông tin không bắt buộc:

+ Nộp mẫu mới đính kèm vào Thông báo phát hành đã nộp cho CQT trước đó

- Với Tên, địa chỉ:

+ Nộp tờ khai thay đổi thông tin đăng ký cho CQT (Tờ khai ký số gửi điện tử)

- Với các thông tin khác:

+ Có thể tự thay đổi ở mẫu và không cần làm thủ tục gì với CQT

7

Chứng thư số ( hay còn gọi chữ ký số) dùng để ký hóa đơn

Không phải khai báo với Cơ quan Thuế về thông tin của CTS

- Chứng thư số dùng để ký hóa đơn điện tử phải là CTS Publish-CA, được các cơ quan có thẩm quyền cấp và là loại CTS doanh nghiệp, khai báo với tham số là Mã số thuế.

- Phải đăng ký với CQT ký bằng CTS nào (Khai báo tại tờ khai Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 01ĐKTĐ/HĐĐT).

- Khi gia hạn, thay đổi CTS phải thông báo với CQT (Khai báo tại tờ khai thay đổi thông tin đăng ký).

8

Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Có quy định

Không quy định

9

Xử lý hóa đơn đã xuất có sai sót

1. HĐ chưa kê khai thuế, chưa gửi người mua

- Hủy hóa đơn sai và lập hóa đơn mới

2. HĐ chưa kê khai thuế, đã gửi người mua

- Lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc thu hồi hóa đơn sai

- Hủy hóa đơn sai và lập hóa đơn thay thế

3. HĐ đã kê khai thuế, chỉ sai tên, địa chỉ người mua:

- Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

4. HĐ đã kê khai thuế, sai các thông tin khác tên, địa chỉ người mua

- Lập biên bản điều chỉnh

- Lập hóa đơn điều chỉnh

 

Không căn cứ vào kê khai thuế hay chưa, Người sử dụng có thể lựa chọn thực hiện thay thế hay điều chỉnh hóa đơn. Cụ thể như sau:

1. Hóa đơn chưa gửi cho người mua:

- Hủy hóa đơn sai sót

- Gửi thông báo hóa đơn sai sót lên CQT

- Lập hóa đơn mới

2. Hóa đơn đã gửi người mua, chỉ sai tên hoặc địa chỉ người mua:

- Gửi thông báo hóa đơn sai sót lên CQT

- Thông báo cho người mua về việc hóa đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn.

3. Hóa đơn đã gửi người mua, sai các thông tin khác tên hoặc địa chỉ người mua:

- Có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức xử lý sau:

+ Lập hóa đơn thay thế. Hoặc:

+ Lập hóa đơn điều chỉnh

=> Lưu ý: Trường hợp HĐ đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế, sau đó lại phát hiện HĐ tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

- Gửi thông báo hóa đơn sai sót cho CQT

- Lập biên bản thỏa thuận ghi rõ sai sót (Nếu 2 bên có thỏa thuận lập biên bản)

10

CQT rà soát dữ liệu hóa đơn và yêu cầu giải trình nếu phát hiện nghi vấn sai sót

Chưa quy định

Có quy định.

Khi nhận được thông báo của CQT, đơn vị phải gửi thông báo hóa đơn sai sót cho CQT

11

Báo cáo BC26

Có, bắt buộc hàng tháng

Không cần báo cáo

Trên đây là một số điểm khác biệt người nộp thuế cần lưu ý trong quá trình áp dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC. Thông tư 78/2021/TT-BTC sẽ có hiệu lực vào ngày 01/7/2022. Vì thế, ngay từ bây giờ, các đơn vị cần chuẩn bị để kịp thời chuyển đổi, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định pháp luật.

Đặng Ngọc Trường

08:13 - 30/06/2022  |  1649 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

08:51 - 25/09/2023  |  40952 lượt xem