PC3-INVEST: Hoàn thành công tác kiểm định, thí nghiệm định kỳ thiết bị Nhà máy thủy điện Đăk Pône năm 2022

11:18 - 03/08/2022  |  244 lượt xem

Chia sẻ
Nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng thiết bị sau hơn 12 năm vận hành và thực hiện công tác kiểm định/thí nghiệm định kỳ thiết bị, Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 tại Kon Tum (CNKT) là đơn vị quản lý vận hành Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Đăk Pône đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung (EVNCPC ETC) thực hiện công tác kiểm định, thí nghiệm định kỳ thiết bị trong năm 2022.
PC3-INVEST: Hoàn thành công tác kiểm định, thí nghiệm định kỳ thiết bị Nhà máy thủy điện Đăk Pône năm 2022

Kiểm định các hạng mục tại TBA nâng 6,3/24kV

Công tác kiểm định các thiết bị tại NMTĐ Đăk Pône đã được thực hiện theo đúng quy định tại văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCT ngày 24/01/2018 về việc hợp nhất Thông tư số 33/2015/TT-BCT ngày 27/10/2015 và Thông tư số 28/2017/TT-BCT ngày 08/12/2017 của Bộ Công Thương là Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.

Trong các ngày từ 05/7/2022 đến 07/7/2022, Phân xưởng dịch vụ Điện lực thuộc EVNCPC ETC đã thực hiện các thủ tục và triển khai công tác kiểm định, thí nghiệm định kỳ các hạng mục thiết bị tại NMTĐ Đăk Pône. Với yêu cầu vừa thí nghiệm vừa đảm bảo công tác vận hành khi có nước về hồ, mặc dù điều kiện thời tiết tại nhà máy không thuận lợi do khu vực Tây Nguyên đã bước vào mùa mưa, nên công tác kiểm định, thí nghiệm định kỳ gặp không ít khó khăn. Với tinh thần làm việc nhiệt tình, tích cực, đội công tác thuộc EVNCPC ETC cùng với sự phối hợp chặt chẽ của CBCNV NMTĐ Đăk Pône đã bố trí công việc hợp lý và tiến hành khẩn trương nên tính đến ngày 07/7/2022 toàn bộ khối lượng công việc đã được thực hiện hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Trong quá trình kiểm định, thí nghiệm, các kỹ sư, công nhân của PC3-INVEST và đội công tác EVNCPC ETC đã cùng nhau khắc phục một số tồn tại của thiết bị trong quá trình kiểm định, thí nghiệm như: Xử lý điện trở tiếp xúc các DCL 22kV tăng cao, khắc phục lỗi tín hiệu kênh 2 hệ thống kích từ tổ máy H1… Bên cạnh công tác kiểm định, thí nghiệm, CBCNV nhà máy đã chủ động lập kế hoạch phối hợp và tiến hành vệ sinh, bảo dưỡng các thiết bị tại các tủ gian 6,3kV và TBA 6,3/24kV.

Đến nay tại NMTĐ Đăk Pône, thông qua kết quả kiểm định, thí nghiệm các thiết bị, EVNCPC ETC đánh giá chất lượng thiết bị đáp ứng, phục vụ trong công tác quản lý vận hành, đảm bảo Nhà máy vận hành an toàn, tin cậy và đạt hiệu quả trong thời gian sắp đến nhằm góp phần hoàn thành chung kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Võ Thanh Thành – Trần Ngọc Lang

11:18 - 03/08/2022  |  244 lượt xem

Chia sẻ

Tin tức khác

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

Hạnh phúc bình dị của một gia đình thợ điện

15:59 - 28/06/2022  |  7420 lượt xem