CPCETC: Phát triển phần mềm số hóa cơ sở dữ liệu và tự động cấp biên bản thí nghiệm SCADA

15:53 - 22/07/2022  |  1295 lượt xem

Chia sẻ
Mới đây, phòng Tự động hóa thuộc Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC) đã nghiên cứu xây dựng “Phần mềm Quản lý tập trung cơ sở dữ liệu, tự động xử lý và xuất biên bản thí nghiệm SCADA” dựa trên nền tảng công cụ lập trình Visual Studio 2019, WPF, SQLite kết hợp với các ứng dụng Microsoft Office (Word, Excel v.v…). Phần mềm tự động cấp các loại biên bản thí nghiệm dùng cho Trung tâm điều khiển (TTĐK) và Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung (A3) bao gồm: biên bản tự động hóa, biên bản Point To Point, biên bản End To End, và biên bản kiểm tra hàm…hoàn toàn tự động.
CPCETC: Phát triển phần mềm số hóa cơ sở dữ liệu và tự động cấp biên bản thí nghiệm SCADA

Giao diện phần mềm số hóa cơ sở dữ liệu và tự động xuất biên bản thí nghiệm SCADA

Phần mềm này đã giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức trong việc nhập liệu thông tin vào các file biên bản của người làm biên bản, cũng như tránh được các lỗi thể thức văn bản, sai sót hoặc không đồng bộ giữa các nhân viên khác nhau. Các giải pháp của phần mềm đã số hóa các biên bản thí nghiệm lưu trữ theo kiểu truyền thống trước đây chuyển sang lưu trữ dưới dạng số trong đó các biên bản thí nghiệm sẽ được đóng gói dạng từng folder theo quy cách đặt tên đã được thống nhất và lưu trữ các biên bản dưới định dạng word (docx) và hướng tới mục tiêu văn phòng không giấy. Hơn nữa, với phương pháp này đã thay đổi cách thức xây dựng, hoàn thiện biên bản, bắt đầu từ thao tác nhập liệu thủ công chuyển sang việc xây dựng cơ sở dữ liệu chung theo các nội dung, thể thức được thống nhất và tự động cấp phát biên bản thí nghiệm bằng những cú nhấp chuột đơn giản. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của CPCETC đối với khách hàng.

Việc áp dụng phần mềm vào thực tế sản xuất đã góp phần khắc phục được hạn chế đã xảy ra trước đây với chi phí nhỏ nhất, thời gian hoàn thành các biên bản sau khi kết thúc công việc của đội công trình ít nhất, giảm thiểu sai sót trong quá trình nhập liệu, tạo một form thống nhất đồng bộ cho tất cả các đội công trình và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu để thuận tiện cho công tác quản lý và truy xuất sau này. Ngoài ra, sản phẩm phần mềm phù hợp với lộ trình số hóa và chuyển đổi số của Công ty, góp phần tăng năng suất lao động, tạo nên hình ảnh làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, mang lại sự hài lòng, yên tâm và tin cậy cho khách hàng.

Phùng Chí Trung

15:53 - 22/07/2022  |  1295 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU