EVNCPC làm việc với CPCCPSC về công tác SXKD & ĐTPT giai đoạn 2021-2025

13:01 - 29/07/2022  |  431 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 20/7/2022 tại Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã có buổi làm việc với CPCCPSC về công tác SXKD & ĐTPT giai đoạn 2021-2025, do ông Trình Trung Phương – Thành viên HĐTV EVNCPC chủ trì, cùng tham gia có ông Lê Hoàng Anh Dũng – Phó Tổng giám đốc EVNCPC cùng lãnh đạo các Ban chức năng EVNCPC.
EVNCPC làm việc với CPCCPSC về công tác SXKD & ĐTPT giai đoạn 2021-2025

Ông Trình Trung Phương – Thành viên HĐTV EVNCPC chủ trì làm việc với CPCCPSC về công tác SXKD & ĐTPT giai đoạn 2021-2025

Tại buổi làm việc, ông Lê Hữu Danh - Giám đốc CPCCPSC báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch (KH) SXKD, ĐTPT năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; các mục tiêu và giải pháp hoàn thành KH năm 2022 và giai đoạn 2023-2025. Theo đó năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự quan tâm chỉ đạo của EVNCPC cùng sự hỗ trợ, chia sẻ của các đơn vị thành viên trong EVNCPC, CPCCPSC có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn để ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh, tận dụng tối đa các thuận lợi về điều kiện thời tiết và dịch bệnh được kiểm soát… để hoàn thành tốt hầu hết các chỉ tiêu KH được Tổng công ty giao. Trong đó, nổi bật nhất là hoạt động sản xuất điện, sản lượng thủy điện năm 2021 đạt 175,5 triệu kWh, vượt 28% so KH và 6 tháng đầu năm 2022 đạt 88,5 triệu kWh, vượt 34 triệu kWh tương đương 63% so KH 6 tháng, cao hơn 65% so bình quân cùng kỳ 5 năm gần nhất. Nhà máy ĐMTĐL miền Trung cũng đã vận hành an toàn, hiệu quả với sản lượng (nếu tính cả tiết giảm của A0) đạt và vượt KH được giao.

Hoạt động DVĐL từng bước ổn định và duy trì tăng trưởng, cơ bản đáp ứng các yêu cầu phục vụ SXKD, SCL, ĐTXD của các đơn vị thành viên EVNCPC với doanh thu năm 2021 đạt 337 tỉ đồng, tăng 12% so 2020 và 6 tháng đầu năm 2022 đạt 144 tỉ đồng, tăng 3% so cùng kỳ. CPCCPSC cũng đã hoàn thành tốt hầu hết các chỉ tiêu KPI về tài chính, khách hàng, quản trị nội bộ, phát triển nguồn nhân lực. Đảm bảo công việc ổn định và đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động ngày được nâng cao. Công tác chuyển đổi số luôn được quan tâm đẩy mạnh, nhờ đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực điều hành và hiệu quả SXKD của đơn vị. Bên cạnh đó, CPCCPSC cũng đã báo cáo các giải pháp triển khai chủ đề năm 2022 của EVN, EVNCPC “Thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả”, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến và xây dựng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong từng giai đoạn.

Ông Lê Hữu Danh - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Để hoàn thành KH năm 2022 và các năm còn lại của kế hoạch 5 năm 2021-2025, CPCCPSC đã đưa ra 7 nhóm giải pháp liên quan toàn diện đến các hoạt động của CPCCPSC trong thời gian đến, đồng thời cũng báo cáo để xin ý kiến chỉ đạo của EVNCPC đối với một số khó khăn liên quan mô hình hoạt động đặc thù của CPCCPSC.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng – Phó Tổng giám đốc EVNCPC tại cuộc họp

Tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Anh Dũng đã có các đánh giá và chỉ đạo rất sát thực đối với hoạt động đặc thù của CPCCPSC. Các thành viên trong đoàn công tác EVNCPC cũng đã tham gia góp ý, nhìn nhận sâu sát, toàn diện các vấn đề, đánh giá khách quan các kết quả đã đạt được của CPCCPSC trong tất cả các lĩnh vực hoạt động và định hướng giải pháp khắc phục tồn tại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch được giao trong năm 2022 và thời gian đến.

Bà Vũ Thị Kiều Vân - Phó Trưởng Ban TCKT phát biểu tại cuộc họp

Các Ban Tài chính Kế toán; Kinh doanh; Kế hoạch, Tổ chức và Nhân sự cũng tham gia góp ý, đánh giá các mặt hoạt động đồng thời tư vấn giải pháp khắc phục tồn tại, tháo gỡ khó khăn trong từng lĩnh vực giúp CPCCPSC hoàn thành toàn diện kế hoạch EVNCPC giao. 

Kết luận cuộc họp, ông Trình Trung Phương – Thành viên HĐTV EVNCPC thống nhất với các ý kiến cuộc họp; ghi nhận và biểu dương CPCCPSC đã có nhiều nỗ lực sớm ổn định và thích nghi với mô hình hoạt động mới, nỗ lực vượt qua khó khăn và thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh để đảm bảo các hoạt động SXKD, ĐTXD năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đạt và vượt KH được giao; yêu cầu CPCCPSC bám sát kế hoạch 5 năm được giao, định hướng phát triển đã được EVNCPC phê duyệt, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục các khó khăn, tồn tại… để tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu ké hoạch được giao, trong đó tập trung vào công tác quản lý an toàn hiệu quả các nhà máy điện, đảm bảo các hoạt động DVĐL tiếp tục tăng trưởng chất lượng hiệu quả, không ngừng mở rộng thị trường DV cấp cho khách hàng ngoài, đảm an toàn cho con người và thiết bị trong hoạt động SXKD… Các khó khăn vướng mắc và kiến nghị của CPCCPSC cũng đã được ông Trình Trung Phương – Thành viên HĐTV EVNCPC chỉ đạo giải quyết thấu đáo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Ban chức năng Tổng công ty chủ trì thực hiện.

Bám sát chỉ đạo của EVNCPC, CPCCPSC quyết tâm vượt khó hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng Công ty phát triển vững mạnh theo đúng định hướng chỉ đạo.

Thái Sang

13:01 - 29/07/2022  |  431 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Một gia đình hạnh phúc

Một gia đình hạnh phúc

10:20 - 07/09/2022  |  17599 lượt xem