Xây dựng VHDN làm nền tảng để tạo đà phát triển bền vững

22:23 - 05/12/2011  |  4371 lượt xem

Chia sẻ
Có quan niệm cho rằng: “Với tốc độ phát triển như vũ bão hiện nay, xu thế toàn cầu hóa nhanh và mạnh, dần dần xã hội sẽ được duy trì bằng pháp luật và đô la”. Tuy nhiên, quan điểm phiến diện này đã bỏ sót vấn đề cốt lõi của sự phát triển bền vững, chính là văn hóa. Văn hóa mới chính là cái đẹp nhân bản được kết tinh từ những tinh hoa của nhân loại, là nền tảng vững chắc nhất duy trì sự tồn tại và phát triển xã hội. Việc xây dựng và nâng cao văn hóa doanh nghiệp góp phần đưa nền kinh tế đất nước hòa nhập với môi trường thương mại thế giới. Vì vậy bên cạnh những yếu tố như nguồn vốn, thiết bị công nghệ, tiếp cận thị trường... thì việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng để tạo nên thương hiệu của từng doanh nghiệp.
Xây dựng VHDN làm nền tảng để tạo đà phát triển bền vững

Đồng chí Thái Văn Thắng - Phó Tổng Giám đốc EVNCPC trao kỷ niệm chương cho CNVC-LĐ CPEC

Tại Công ty Tư vấn Xây dựng Điện miền Trung (CPEC), văn hóa doanh nghiệp luôn được chú trọng xây dựng và phát triển. Văn hóa doanh nghiệp của CPEC được thể hiện qua trang phục chỉnh tề và nụ cười niềm nở đón khách của đội ngũ bảo vệ, qua thái độ dễ mến, lịch thiệp, trung thực của CBCNV, qua hình ảnh anh công nhân khảo sát làm việc ở công trình xa nhà, sống chung với dân, được nhân dân yêu mến và giúp đỡ… Có những khi, đơn vị phải thực hiện những công trình đường điện vượt qua rừng rậm, núi cao, nhân dân địa phương đã vận đông cả buôn làng tham gia phát tuyến hàng chục km đường rừng đầy lau lách, tạo lối cho các anh có hành lang đo đạc. Trước những tình cảm chân thành ấy, người làm công tác tư vấn luôn trăn trở, làm sao để công trình mang lại lợi ích cho xã hội, đặc biệt là mang lại lợi ích thiết thực phục vụ nhân dân…

Với tiêu chí này, CPEC quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên cơ sở các yếu tố sau:

Thứ nhất, con người là nhân tố quyết định: con người là nguồn lực, là tài sản quý giá nhất. Sự thành công của đơn vị được quyết định bởi việc tổ chức con người như thế nào. CPEC luôn giáo dục tinh thần trách nhiệm và phát huy tính chủ động, tích cực của CNVC-LĐ; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn để người lao động đáp ứng nhu cầu sản xuất, có cơ chế thưởng phạt công minh để người lao động có hướng phấn đấu, có quy chế lương phù hợp để người lao động được hưởng xứng đáng với sức lao động mà họ bỏ ra.

Thứ hai, hướng tới thị trường: Hình thành quan niệm thị trường linh động, sát với thực tiễn, tạo được sức mạnh cạnh tranh qua các hình thức nâng cao chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế, đảm bảo bàn giao hồ sơ cho chủ đầu tư đúng tiến độ, nâng cao uy tín, thương hiệu cho doanh nghiệp.

Thứ ba, phục vụ khách hàng: Luôn quan niệm khách hàng là trên hết, cốt lõi là hướng tới phục vụ khách hàng. Với nhiệm vụ đặc thù của Công ty là tư vấn khảo sát thiết kế các công trình điện, công việc vừa đa dạng, phức tạp, luôn phát sinh và thay đổi liên tục do nhiều nguyên nhân khách quan nhưng phải tiếp cận và nắm bắt được yêu cầu của khách hàng để điều chỉnh đề án cho phù hợp, làm hài lòng khách hàng. Sản phẩm tư vấn của CPEC ngày càng tốt hơn nhờ biết lắng nghe sự góp ý của khách hàng, không để một khách hàng nào phàn nàn. Tuy nhiên người làm công tác tư vấn cũng phải bảo vệ cho được chính kiến của mình, bảo vệ sản phẩm của mình làm ra.

Thứ tư, phụng sự xã hội: Xây dựng quan niệm phục vụ là thứ nhất, doanh lợi là thứ hai, văn hóa CPEC gắn liền lợi ích đơn vị với lợi ích của xã hội và lợi ích khách hàng, điều này có nghĩa là không vì lợi ích của Công ty mà bỏ qua lợi ích chung

Thứ năm, tích cực tham gia công tác xã hội: Bên cạnh mục đích kinh doanh và lợi nhuận, Công ty còn chú trọng đến những hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, lực lượng thanh niên đóng vai trò nòng cốt, năng nổ trong hoạt động sản xuất, tích cực tham gia phong trào: Hiến máu nhân đạo, Uống nước nhớ nguồn, Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, Thăm cơ sở nuôi dưỡng các thương bệnh binh nặng… Thông qua các hoạt động này, Công ty sẽ tạo được những ấn tượng tốt đẹp hơn đối với công chúng.

CPEC luôn phấn đấu xây dựng một môi trường kinh doanh có văn hóa, sáng tạo và thay đổi phù hợp với thực tế để có thể hỗ trợ doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.

Huỳnh Chín

Gia Nguyên

22:23 - 05/12/2011  |  4371 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Một gia đình hạnh phúc

Một gia đình hạnh phúc

10:20 - 07/09/2022  |  17557 lượt xem