Đoàn kiểm tra, giám sát 868 – Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy PC Bình Định

09:52 - 13/08/2022  |  363 lượt xem

Chia sẻ
Vừa qua, đoàn công tác Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định do đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy PC Bình Định. Các đồng chí Nguyễn Thế Bình – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Thái Minh Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên PC Bình Định trân trọng tiếp và làm việc với đoàn.
Đoàn kiểm tra, giám sát 868 – Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh làm việc với Đảng ủy PC Bình Định

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định nhấn mạnh: "Đây là chương trình làm việc được thực hiện theo Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định về kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng và thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025; về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với Đảng ủy PC Bình Định từ 01/01/2021 đến 30/6/2022".

Đồng chí Nguyễn Thế Bình – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PC Bình Định báo cáo với đoàn công tác Đảng ủy khối DN tỉnh Bình Định

Đồng chí Nguyễn Thế Bình – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PC Bình Định đã thay mặt Ban chấp hành Đảng ủy Công ty báo cáo trước đoàn công tác về cơ cấu tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền của đơn vị, chức năng nhiệm vụ, những đặc điểm, tình hình và những thuận lợi khó khăn nổi bật liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác Đảng của cấp uỷ. Một số kết quả đạt được trong một số nhiệm vụ của Đảng ủy như: việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị, doanh nghiệp theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo đó, thời gian qua Đảng ủy Công ty luôn đề cao, chú trọng, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; công tác cán bộ, công tác kiện toàn tổ chức Đảng và nhân sự cấp ủy từ Đảng ủy Công ty đến các chi bộ trực thuộc và công tác kết nạp đảng viên mới đã thực hiện đảm bảo về số lượng và chất lượng theo quy định; công tác tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên luôn vững vàng, không có biểu hiện dao động, giảm sút ý chí. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đảng viên, CBNV và người lao động trong Công ty đã tích cực hưởng ứng, có nhận thức đúng và đầy đủ về nội dung, tự giác tu dưỡng, rèn luyện triển khai học tập chuyên đề năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. 

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên và người lao động trong toàn Công ty vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định đã đánh giá cao những kết quả trong hoạt động SXKD trong năm 2021 mà PC Bình Định đã đạt được. Điều này đã chứng minh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng ủy Công ty trong mọi mặt hoạt động công tác, luôn bám sát, quán triệt và thực hiện rất tốt các chương trình công tác của Đảng ủy khối DN tỉnh. Đồng thời đã thực hiện tốt và nêu cao quy chế dân chủ và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong chỉ đạo, điều hành hoạt động. Qua đây; đồng chí ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nêu gương, trách nhiệm của đồng chí Nguyễn Thế Bình – Bí thư Đảng ủy PC Bình Định trong thời gian qua. Đặc biệt cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, tích cực lao động sản xuất, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, gắn bó với cơ quan đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức đề nghị, trong thời gian tới Đảng ủy PC Bình Định tiếp tục quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các chương trình công tác; tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát chuyên đề; tập trung kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ VII và tiếp tục nghiên cứu học tập Nghị quyết TW5 khóa XIII; thực hiện linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu SXKD điện nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh và sinh hoạt của nhân dân trong địa bàn tỉnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quang Đức, đồng chí Nguyễn Thế Bình khẳng định:"Đảng bộ Công ty sẽ luôn bám sát các quy định của Trung ương, Kế hoạch, chương trình của Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh ngày hôm nay sẽ được Đảng ủy PC Bình Định cụ thể hóa bằng Nghị quyết đưa vào chương trình công tác và tổ chức thực hiện với mục tiêu Đảng bộ PC Bình Định sẽ thực hiện tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo các nhiệm vụ SXKD, hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025".

Thành Chính

09:52 - 13/08/2022  |  363 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Một gia đình hạnh phúc

Một gia đình hạnh phúc

10:20 - 07/09/2022  |  17669 lượt xem