Hưởng ứng giai đoạn 2 Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVC-LĐ EVN: Toàn EVNCPC đã có 104 sáng kiến đăng ký tham gia

07:23 - 11/08/2022  |  1617 lượt xem

Chia sẻ
104 sáng kiến là kết quả tổng hợp đến đầu tháng 8/2022 trong toàn EVNCPC, tham gia giai đoạn 2 chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVC-LĐ EVN, hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Hưởng ứng giai đoạn 2 Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVC-LĐ EVN: Toàn EVNCPC đã có 104 sáng kiến đăng ký tham gia

Giao diện BI tổng hợp kết quả tham gia phong trào của các đơn vị

Khởi động giai đoạn 2 Chương trình, ngày 05/7/2022, Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty đã ban hành Thông báo liên tịch số 4928/TBLT-EVNCPC&CĐĐMT về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong EVN, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn LĐVN. Theo đó, trong giai đoạn 2, EVNCPC đặt ra 03 mục tiêu cần đạt được: Phấn đấu từ tháng 7/2022 - tháng 9/2023, hoàn thành và vượt chỉ tiêu 799 sáng kiến do Công đoàn Điện lực Việt Nam giao; phấn đấu 100% các đơn vị thành viên và đơn vị có công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty có sáng kiến, ý tưởng mới tham gia Chương trình; phấn đấu 10% CBCNV EVNCPC có sáng kiến, ý tưởng mới đủ điều kiện đăng ký tham gia Chương trình.

Sau phát động của EVNCPC, các đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện, một số đơn vị đã đạt kết quả khá tốt. Số liệu thống kê đến đầu tháng 8/2022, toàn EVNCPC có 104 sáng kiến tham gia chương trình, trong đó, Công ty CP Điện lực Khánh Hòa đã có 63 sáng kiến, đạt 74% kế hoạch giao (85 sáng kiến) và chiếm tỷ lệ 60,5% tổng số sáng kiến đã tham gia giai đoạn 2 của EVNCPC. Tuy nhiên, bên cạnh điểm sáng PC Khánh Hòa, nhiều đơn vị có số sáng kiến đăng ký còn thấp, rất nhiều đơn vị chưa có sáng kiến tham gia.

Trong nhiều năm qua, EVNCPC được nhìn nhận là một trong các đơn vị thuộc EVN có phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển mạnh; cùng với đó là nhiều phong trào, cuộc thi ý tưởng trong các lĩnh vực công tác cũng đạt được kết quả tốt, thu hút được đông đảo CBCNV tham gia với nhiều giải pháp, ý tưởng có chất lượng (ý tưởng chuyển đổi số, ý tưởng đổi mới sáng tạo công tác phát triển nguồn nhân lực…). Do đó, Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua hưởng ứng Chương trình “10 nghìn sáng kiến” với mong muốn CBCNV Tổng công ty tích cực tham gia, phát huy mạnh mẽ kết quả phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại đơn vị, tương xứng với tiềm năng và thực lực của EVNCPC và các đơn vị trong công tác này.

Để kịp thời theo dõi, cập nhật kết quả tham gia phong trào từ các đơn vị, kết quả thống kê được cập nhật đều đặn 01 lần/tháng và hiển thị trực quan qua hệ thống BI tại link sau: https://apidev.cpc.vn/sangkien-congdoan.html

Số liệu này cũng sẽ được hiển thị trên chương trình CPC-eOffice và Trang tin EVNCPC để các đơn vị, bạn đọc và CBCNV thuận tiện theo dõi.

Tham khảo nội dung hướng dẫn tham gia tại đây.

EVNCPC

07:23 - 11/08/2022  |  1617 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU