Đảng bộ PC Phú Yên: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ V BCH Trung ương Đảng khóa XIII

15:00 - 08/09/2022  |  655 lượt xem

Chia sẻ
Vừa qua, Đảng bộ PC Phú Yên tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với sự tham dự của 260 đảng viên đến từ các đơn vị, với sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Phú Yên Huỳnh Quốc Long.
Đảng bộ PC Phú Yên: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ V BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Quang cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ V BCH TW Đảng khóa XIII

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Phú Yên Huỳnh Quốc Long yêu cầu, mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đây là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc PC Phú Yên Lê Minh Trung phổ biến Nghị quyết số 20-NQ/TW và số 21-NQ/TW

Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt tập trung vào 04 chuyên đề quan trọng gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Các Nghị quyết trên do Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy PC Phú Yên phổ biến.

Kết thúc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Phú Yên Huỳnh Quốc Long yêu cầu, các đảng viên viết bài thu hoạch sau khi học tập; đồng thời, các Chi bộ tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết trên thường xuyên, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng.

Hoa Hồng

15:00 - 08/09/2022  |  655 lượt xem

Chia sẻ
Từ Khóa :

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU