Phần quà nhỏ - ý nghĩa lớn

09:35 - 30/09/2022  |  427 lượt xem

Chia sẻ
Thực hiện Quyết định số 196-QĐ/HU ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phân công cơ quan, đơn vị phụ trách hỗ trợ, hướng dẫn hộ nghèo năm 2022 tại một số xã trên địa bàn huyện, Điện lực Kbang (PC Gia Lai) phụ trách hỗ trợ 02 hộ nghèo tại làng Hà Đừng 1, xã Đăk Rrong huyện Kbang.
Phần quà nhỏ - ý nghĩa lớn

Điện lực Kbang đã hỗ trợ cây giống mắc ca cho gia đình ông Đinh Văn Ngôi và gia đình ông Đinh Văn Thuôi

Ngay sau khi có Quyết định số 196-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chi bộ Điện lực Kbang đã cử chi ủy viên, Đoàn Thanh niên tiến hành khảo sát, tìm hiểu hoàn cảnh của hộ gia đình. Qua tìm hiểu cho thấy, hộ ông Đinh Văn Ngôi – 05 khẩu và hộ ông  Đinh Văn Thuôi – 04 khẩu cùng làng Hà Đừng 1, xã Đăk Rong, huyện KBang quanh năm sống sinh sống trong nhà đầm (là nhà tạm tại các rẫy, khu vực sản xuất, trồng trọt… để người dân nghỉ trưa), không có việc làm và thu nhập không ổn định. Cuộc sống chủ yếu dựa vào việc hái lượm, bắt cá, bắt tôm sống qua ngày. Cuộc sống rất khó khăn, vất vả, trẻ con không có điều kiện để đi học, phải nghỉ học giữa chừng.

Được nhà nước giao đất để canh tác với khoảng 5000m2/hộ, qua trao đổi, nắm bắt tư tưởng với gia đình, Ủy ban MTTQVN xã, thôn trưởng thống nhất giúp đỡ giống cây trồng, vật nuôi và hỗ trợ các cháu quần áo, sách vở, ngày 21/09/2022, Điện lực Kbang đã hỗ trợ mỗi gia đình 70 cây giống mắc ca và 05 kg bắp giống, đồng thời hướng dẫn bà con phương thức trồng, chăm sóc cây. Đối với cây mắc ca có giá trị cao nhưng thời gian thu hoạch phải mất vài năm, vì vậy, Điện lực Kbang đã hướng dẫn các hộ này trồng cây bắp xen canh trong vòng vài tháng sẽ thu hoạch sẽ có nguồn thu, tạo sinh kế lâu dài để thoát nghèo bền vững.

Điện lực Kbang hỗ trợ bắp giống cho các hộ dân

Ông Ngô Văn Toàn – Bí thư chi bộ Điện lực Kbang cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang hàng năm đã phân công cho các cơ quan đơn vị và kêu gọi các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn phụ trách hỗ trợ, hướng dẫn hộ nghèo. Đây là việc rất có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, giúp các hộ nghèo, nhất là các hộ người dân tộc thiểu số  thoát nghèo bền vững.

Ông Đinh Chui, trưởng làng Hà Đừng 1 rất vui mừng: “Ngành điện đã bỏ rất nhiều công sức để giúp đỡ các hộ nghèo tại địa phương có điều kiện canh tác, sinh hoạt, có thu nhập ổn định, từ đó dần dần thoát nghèo, con cái được đi học cái chữ. Chúng tôi cảm ơn Đảng, cảm ơn nhà nước, cảm ơn Điện lực Kbang rất nhiều”.

Hồng Công

09:35 - 30/09/2022  |  427 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU