PC3-INVEST: Chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành các nhà máy thủy điện

15:49 - 16/12/2022  |  476 lượt xem

Chia sẻ
Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đang quản lý vận hành hai nhà máy thủy điện (NMTĐ) Đa Krông 1 (12MW) ở tỉnh Quảng Trị và Đăk Pône (14MW) tại tỉnh Kon Tum. Những năm trước việc theo dõi các thông số vận hành hồ chứa, sản lượng hàng ngày của hai nhà máy được thực hiện độc lập và thủ công nên khi cần số liệu mất thời gian và dễ xảy ra sai sót. Nay, nhờ thực hiện công tác chuyển đổi số, mọi công tác đều được theo dõi online.
PC3-INVEST: Chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành các nhà máy thủy điện

Sơ đồ thực hiện ý tưởng chuyển đổi số

Mặt khác, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước thì các tín hiệu mực nước hồ chứa thượng lưu, hạ lưu, lưu lượng phát điện, lưu lượng xả qua tràn, lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu .… của các hồ chứa thủy điện phải được theo dõi online.

Từ đó, PC3-INVEST đã đưa ra ý tưởng để xây dựng chương trình quản lý online, tự động trích xuất, tổng hợp các số liệu vận hành hồ chứa và thông số vận hành chung cho hai NMTĐ để phục vụ cho việc theo dõi, điều hành sản xuất được chính xác và kịp thời. PC3-INVEST đã tiến hành mua sắm thiết bị, tiến hành lắp đặt và lập trình để đưa vào sử dụng chương trình “theo dõi online các thông số vận hành hồ chứa NMTĐ, sản lượng và doanh thu bán điện trên web”. 

Cụ thể, đối với việc lấy các tín hiệu hồ chứa, các nhà máy sử dụng các cảm biến để đo mực nước hồ chứa thượng lưu, hạ lưu, lưu lượng phát điện, lưu lượng xả qua tràn, lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu, đo mưa... sau đó lập trình trên chương trình PLC (Programmable Logic Controller: Bộ điều khiển Logic có thể lập trình được)  để lấy số liệu thực tế và dùng hệ thống truyền thông để truyền số liệu.

Còn đối với việc theo dõi sản lượng và doanh thu bán điện, các nhà máy trích xuất dữ liệu đo đếm tại nhà máy để lấy số liệu thực tế và dùng hệ thống truyền thông để truyền số liệu. Trên cơ sở giá điện đã được Bộ Công thương ban hành sẽ tính được doanh thu bán điện.

Sau đó, sử dụng ngôn ngữ Java để thu thập thông tin từ PLC, công tơ đo đếm và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu; ngôn ngữ HTML, JavaScript để hiển thị dữ liệu lên website.

Các số liệu hồ chứa được hiển thị lên web

Sau khi chương trình được đưa vào sử dụng, việc theo dõi tình hình vận hành tại các NMTĐ và lấy số liệu để điều hành sản xuất, báo cáo được thực hiện nhanh chóng, việc theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của hai nhà máy cũng được thực hiện liên tục, thuận tiện.

Năm 2022, kết quả SXKD của PC3-INVEST dự kiến đạt và vượt kế doạnh đề ra với tổng sản lượng điện thương phẩm là 123,61 triệu kWh (đạt 130% kế hoạch), tổng doanh thu là 151 tỷ đồng (đạt 129% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế là 40,69 tỷ đồng (đạt 164,26% kế hoạch).

Nguyễn Đức Linh – Lê Trung Khoa

15:49 - 16/12/2022  |  476 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU