Đảng ủy Công ty Thí nghiệm điện miền Trung: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

16:48 - 21/12/2022  |  744 lượt xem

Chia sẻ
Sáng ngày 20/12/2022, Đảng ủy Công ty Thí nghiệm điện miền Trung tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ và cán bộ, quần chúng ưu tú tại đơn vị bằng hình thức trực tiếp tại cơ quan Công ty kết hợp trực tuyến với gần 100 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập. Về tham dự và báo cáo các chuyên đề với Hội nghị có đồng chí Mai Thị Thu - Báo cáo viên Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, về phía Đảng ủy Công ty có các đồng chí đại diện Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty.
Đảng ủy Công ty Thí nghiệm điện miền Trung: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Báo cáo viên Mai Thị Thu trình bày các chuyên đề tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy, Kế hoạch của Đảng ủy Tổng công ty về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới từng cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết, kết luận hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được học tập, quán triệt, các chuyên đề gồm: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những chuyên đề này được đồng chí Mai Thị Thu trực tiếp truyền đạt, giúp các thành viên tham gia Hội nghị nắm bắt một cách đầy đủ, chuẩn xác và có hệ thống tinh thần của các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng và hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ, hưởng ứng của người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Kết thúc hội nghị, những nội dung do báo cáo viên Mai Thị Thu báo cáo tại hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ sáu. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện các nghị quyết; đồng thời, tuyên truyền, phố biến sâu rộng trong toàn đơn vị, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Minh Đức

16:48 - 21/12/2022  |  744 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU