CPCEMEC: Số hóa công tác khai báo, thay thế và kiểm tra DCU, Router trong công tác triển khai hệ thống RF-Spider

07:26 - 26/12/2022  |  857 lượt xem

Chia sẻ
Hiện nay, cùng với chỉ tiêu hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử, thì việc triển khai đo xa để thu thập tự động cũng là vấn đề thiết yếu luôn được quan tâm hàng đầu. Số lượng trạm và khách hàng không ngừng tăng lên đồng nghĩa với việc treo tháo DCU/Router cũng tăng lên để nâng cao chất lượng đo xa.

Với giải pháp số hóa công tác khai báo, thay thế và kiểm tra DCU, Router trong công tác triển khai hệ thống RF-Spider do nhóm kỹ sư Nguyễn Thị Tùng và Nguyễn Thị Thái Ngọc cùng cộng sự của phòng Nghiên cứu Phát triển, Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung đã giúp cho việc treo tháo DCU, Router bằng cách quét mã Bar-Code thông tin sẽ đồng bộ tức thì trên hệ thống quản lý.
Sáng kiến đã được triển khai thử nghiệm tại Quảng Trị từ đầu quý II/2022 và đến nay đã được triển khai toàn EVNCPC. Giải pháp này vừa đoạt giải Ba Cuộc thi Phụ nữ EVNCPC sáng tạo năm 2022.

Tính đến tháng 11/2022, toàn miền Trung – Tây Nguyên đã có 28.429 trạm với khoảng 4,5 triệu khách hàng đã và đang triển khai đo xa thu thập dữ liệu qua hệ thống HES RF-Spider. Trong đó, có hơn 28.121 DCU và hơn 142.271 Router.

Công việc treo tháo DCU/Router được thực hiện nhiều bước trên website nên khá  khó khăn và tốn nhiều thời gian khi thao tác tại hiện trường. Thêm vào đó, việc quét toàn trạm sau khi lắp mới, thay thế phải có sự hỗ trợ của đội vận hành HES do chưa được đồng bộ tức thời xuống HES. ID của thiết bị được nhập bằng tay, có thể xảy ra sai sót và qui trình thực hiện phức tạp.

Để khắc phục những khó khăn trên cũng như hỗ trợ cho người nhân viên khi thực hiện treo tháo ngoài hiện trường, nhóm tác giả đã tìm hiểu và đưa ra giải pháp treo tháo DCU, Router bằng cách quét Bar-Code, được tích hợp vào RFSPIDER-HELPER, đồng thời đơn giản hóa qui trình thực hiện từ khai báo mới DCU, khai báo mới Router và thay thế DCU, Router thực hiện nhanh chóng, cụ thể như sau:

 - Khai báo mới DCU: Chọn thao tác “Lắp mới”, chọn loại thiết bị “DCU”, chọn loại trạm cần khai báo là “Chuyên dùng” hoặc “Công cộng”, chọn Điện lực, chọn trạm cần khai báo (danh sách lấy từ CMIS), sau đó quét mã Bar-Code để lấy ID. Cuối cùng, bấm khai báo để hoàn thành khai báo và kiểm tra chỉ số sóng GSM và RF.
Chương trình sẽ tự động khai báo trạm mới (lấy thông tin từ CMIS và chỉ lấy các trạm chưa được khai báo trên hệ thống RF-Spider) và gán ID DCU cho trạm, đồng thời chương trình cũng ra lệnh cho HES đồng bộ thông tin tức thời để phục vụ kiểm tra chất lượng sóng.

Khai báo DCU mới

Quét Bar-Code DCU

- Khai báo mới Router: Chọn thao tác “Lắp mới”, chọn loại thiết bị “Router”, chọn Điện lực, chọn trạm cần khai báo, quét mã Bar-Code để lấy ID. Cuối cùng, bấm khai báo để hoàn thành khai báo và kiểm tra chỉ số sóng RF.
Router chỉ được khai báo sau khi khai báo trạm và DCU, nên danh sách trạm sẽ là danh sách các trạm đã được khai báo trên hệ thống RF-Spider, đồng thời chương trình cũng ra lệnh cho HES đồng bộ thông tin tức thời để phục vụ kiểm tra chất lượng sóng.

Khai báo Router mới

- Thay thế DCU, Router: Chọn thao tác “Thay thế”, chọn loại thiết bị “DCU” hoặc “Router”, quét mã để lấy ID cũ và ID mới. Cuối cùng, bấm “Thay thế” để hoàn thành thay thế thiết bị và kiểm tra chỉ số sóng, so sánh với chỉ số sóng của ID cũ.
Việc thay thế không cần chọn trạm như khi thực hiện trên website, do ID DCU, Router là duy nhất trên hệ thống, chương trình sẽ tìm kiếm theo ID và xử lý, đồng thời chương trình cũng ra lệnh cho HES đồng bộ thông tin tức thời để phục vụ kiểm tra chất lượng sóng.

Thay thế DCU/Router

- Tháo DCU, Router: Chọn thao tác “Tháo”, chọn loại thiết bị “DCU” hoặc “Router”, quét mã để lấy ID. Cuối cùng, bấm “Tháo” để hoàn thành việc tháo thiết bị.
Việc tháo không cần chọn trạm như khi thực hiện trên website, do ID DCU, Router là duy nhất trên hệ thống, chương trình sẽ tìm kiếm theo ID và xử lý, đồng thời chương trình cũng ra lệnh cho HES đồng bộ thông tin tức thời sau khi tháo xong.

Tháo DCU/Router

Thực tế cho thấy, sau khi áp dụng sáng kiến số hóa công tác khai báo, thay thế và kiểm tra DCU, Router trong công tác triển khai hệ thống RF-Spider, toàn bộ được thực hiện trên app RFSPIDER-HELPER; thuận lợi trong thao tác; đồng bộ tức thời, kiểm tra chỉ số sóng nhanh chóng, dễ dàng. ID thiết bị được quét Bar-Code, khả năng xảy ra sai sót gần như bằng không. Qui trình thực hiện đơn giản, ít thao tác.

Sáng kiến đã được triển khai thử nghiệm tại Quảng Trị từ đầu quý II/2022 và đến nay đã được triển khai toàn EVNCPC.

Hiệu quả thực tế thu được khi áp dụng giải pháp giúp đơn giản hóa qui trình treo tháo DCU, Router. Qua đó nâng cao độ chính xác, tránh được sai sót khi nhập dữ liệu bằng tay. Giải pháp giúp cải thiện được chất lượng vận hành, đáp ứng được nhu cầu thao tác của người dùng khi ở hiện trường.

Việc ứng dụng các ý tưởng chuyển đổi số mới không chỉ giúp cải thiện chất lượng của chương trình, của hệ thống đo xa mà còn nâng cao trình độ, nhận thức, phấn đấu không ngừng trong việc tìm hiểu các công nghệ mới, nâng cao hình ảnh và khẳng định vị thế của đơn vị trong công cuộc phát triển khoa học và công nghệ. 

Nguyễn Thị Tùng

07:26 - 26/12/2022  |  857 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU