PC3-INVEST: Chuyển đổi số - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn

13:52 - 09/01/2023  |  424 lượt xem

Chia sẻ
Chuyển đổi số là một trong những yếu tố cốt lõi trên hành trình “chuyển mình” của doanh nghiệp trong nền công nghiệp 4.0. Nhận thấy điều đó, trong những năm qua, với sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và các cấp lãnh đạo, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST) đã triển khai nhiều hành động cụ thể để ứng dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của mình như quản trị nội bộ, quản lý kỹ thuật, sản xuất - kinh doanh, đào tạo và truyền thông.
PC3-INVEST: Chuyển đổi số - Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn

Chương trình quản lý kỹ thuật tại PC3-INVEST

Đến nay, toàn bộ CBCNV đã dần trở nên quen thuộc từ các công việc số hóa giấy tờ, xây dựng văn phòng điện tử, văn phòng không giấy đến ứng dụng app Zalo để chủ động liên hệ với cổ đông, nhằm tăng tỷ lệ thanh toán cổ tức và hỗ trợ cổ đông thay đổi thông tin, cập nhật tình hình hoạt động của công ty… Bước đầu, những hoạt động này đã mang lại các kết quả nhất định.

Vốn có thế mạnh về các giải pháp kỹ thuật, PC3-INVEST đã tự nghiên cứu phát triển phần mềm quản lý kỹ thuật phù hợp tại các nhà máy thủy điện do Công ty quản lý. Phần mềm quản lý kỹ thuật do PC3-INVEST phát triển tích hợp các tính năng nổi bật như: số hóa tất cả thông tin vật tư thiết bị dưới dạng QR code, bảo trì vật tư thiết bị dựa trên rủi ro RBM (Risk based mantenance), lập kế hoạch hoạt động sản xuất, lập phương án công tác kỹ thuật,… Ngoài ra, PC3-INVEST còn áp dụng hệ thống ERP (Enterprise resource planning systems) trong công tác quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, nhập xuất vật tư theo chủ trương của EVNCPC nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, song song với việc tự động động cập nhật và báo cáo số liệu vận hành hồ chứa đến các cơ quan chức năng, PC3-INVEST còn triển khai xây dựng chương trình theo dõi trực tuyến các thông số vận hành, cập nhật sản lượng và doanh thu hàng ngày nhằm phục vụ công tác điều hành từ xa. Đáng chú ý, PC3-INVEST đang bước đầu xây dựng hệ thống mạng nơ-ron nhân tạo để dự báo gần sản lượng và doanh thu của nhà máy từ các dữ liệu đã thu thập được của các năm về trước.

Chương trình xem online dữ liệu quan trắc và cập nhật sản lượng, doanh thu hàng

Tiếp nối thành công của mô hình đào tạo E-learning của EVNCPC, PC3-INVEST đã tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến dùng riêng cho từng nhà máy thủy điện do PC3-INVEST vận hành khai thác nhằm giúp công nhân vận hành nâng cao chất lượng vận hành và xử lý sự cố. Công tác đào tạo trực tuyến thu về những kết quả tích cực, là tiền đề đề giúp khẳng định PC3-INVEST đang đi đúng hướng và gợi mở những triển vọng mới trong thời gian tới.

Hệ thống đạo tạo trực tuyến do PC3-INVEST tự xây dựng

Ngoài ra, PC3-INVEST còn tổ chức hoạt động nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ cho toàn thể CBCNV tham gia, đưa ra các giải pháp - sáng kiến mới, nhằm nâng cao hiệu quả lao động trong mọi lĩnh vực. Tiếp nối các phong trào đó, tập thể CBCNV còn chủ động tham gia đăng tải các bài viết về “Ý tưởng mới - chuyển đổi số” do EVNCPC tổ chức trên mạng xã hội Facebook.

Việc thực hiện chuyển đổi số đã đem đến sự thay đổi tích cực trong nhiều lĩnh vực hoạt động tại PC3-INVEST, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh và thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi số của EVNCPC.

Lê Thanh Hoàng - Nguyễn Đức Linh

13:52 - 09/01/2023  |  424 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU