Đảng bộ PC Bình Định hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2022

07:49 - 16/01/2023  |  815 lượt xem

Chia sẻ
Mặc dù năm qua, ngành điện Bình Định phải sản xuất kinh doanh trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do nền kinh tế địa phương đang phục hồi sau đại dịch, nhưng Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch EVNCPC giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực hoạt động SXKD, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao: đảm bảo cung cấp điện hiệu quả, an toàn, ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế, chính trị - xã hội, đời sống, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Đảng bộ PC Bình Định hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2022

Ông Thái Minh Châu - Giám đốc PC Bình Định (thứ hai từ phải sang) nhận Cờ thi đua của UBQLVNN năm 2022

Đảng bộ PC Bình Định đã thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch cơ bản được giao. Đó là nhờ kết quả trong chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Cụ thể, toàn Công ty, điện thương phẩm thực hiện đạt 2,41 tỷ kWh , tăng 2,44% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu đạt 4.553 tỷ đồng; tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 3,8%, giảm 0,79% so năm 2021; không có sự cố TBA 110kV...Đến tháng 8 có 466.921 công tơ điện tử đã được lắp đặt, thay thế cho khách hàng (chiếm 100% công tơ bán điện) và được đo xa bằng hệ thống RF-Spider qua 2.353 TBA công cộng với tỷ lệ online đạt trên 99,8%. Công ty đã hoàn thành tốt công tác chuyển đổi số, để đưa vào ứng dụng trong các mặt công tác, góp phần tăng năng lực điều hành hệ thống điện, tăng năng suất lao động, góp phần đảm bảo thu nhập cho người lao động và đơn vị đã đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tai nạn lao động.

Trong công tác sửa chữa lớn, PC Bình Định nghiệm thu đưa vào vận hành 70 công trình sửa chữa lớn với tổng giá trị quyết toán là 54,93 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao. Công tác đầu tư xây dựng, toàn đơn vị thực hiện 71 công trình đạt 97,5% kế hoạch giao. Các công trình đưa vào vận hành đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, tin cậy cho các phụ tải, khách hàng của khu vực tỉnh Bình Định. Với các thành tích trên, Công ty Điện lực Bình Định đã đạt giải Nhì trong phong trào thi đua khối thi đua 1 (gồm 13 Công ty Điện lực) do EVNCPC phát động.

Công tác xây dựng đảng nhằm tạo dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng, hành động là nhiệm vụ tiên quyết của Đảng bộ PC Bình Định.  Đảng ủy PC Bình Định đã quan tâm chú trọng đến 4 lĩnh vực hoạt động, bao gồm: không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên được duy trì phát huy tính tiền phong, gương mẫu của mình, nhất là vai trò của người đứng đầu các cấp trong Đảng, chất lượng cơ sở đảng ngày càng nâng cao và đạt hiệu quả đã góp phần định hướng tư tưởng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Trong năm, Đảng bộ Công ty đã triển khai các kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao tại đơn vị... Đảng ủy Công ty đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến các chi bộ và 100% cán bộ, đảng viên thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị; trong năm đã kết nạp 18 đảng viên mới (so với kế hoạch là 12 đảng viên); công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ luôn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chất lượng và nội dung sinh hoạt ngày càng được nâng cao. Xác định công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ là quan trọng, Đảng ủy Công ty thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đẩy mạnh tinh thần tự phê bình và phê bình. Công tác kiểm tra, giám sát của đảng luôn được duy trì hiệu quả, kết quả kiểm tra 16/16 chi bộ trực thuộc và đảng viên đã chấp hành nghiêm túc các Quy định Điều lệ Đảng. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được duy trì. Công tác kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022 được thực hiện đúng quy định; kết quả Đảng bộ Công ty đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; có 06 chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 33 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

Trong năm 2022, Đảng bộ Công ty tiếp tục lãnh đạo các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả và đạt kết quả dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh; lãnh đạo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ  Việt Nam Anh hùng; giúp đỡ người dân gặp thiên tai, hỗ trợ xã kết nghĩa…; tạo mọi điều kiện để các đoàn thể hoạt động đạt kết quả cao trong phong trào xây dựng doàn thể vững mạnh xuất sắc.

Với những nỗ lực và kết quả đã đạt được, năm 2022, tập thể CBNV PC Bình Định đã vinh dự tiếp tục được Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và được EVNCPC trao giải Nhì cho đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác.

Hồ Quang Thịnh

07:49 - 16/01/2023  |  815 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU