Ban QLDA điện nông thôn miền Trung: Một năm triển khai Văn hoá EVNCPC

21:39 - 26/12/2011  |  4594 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 11/10/2010, Tổng Công ty điện lưc miền Trung có quyết định số 3864/QĐ-EVNCPC về việc ban hành tài liệu văn hóa Tổng Công ty điện lưc miền Trung (EVNCPC). Một năm qua, công tác tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện văn hóa EVNCPC đã được tập trung thực hiện nghiêm túc từ lãnh đạo cho đến từng CBCNV, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức của toàn CBCNV trong Ban QLDA điện nông thôn miền Trung, dần đưa những nội dung tài liệu văn hoá EVNCPC vào thực tiễn công việc của đơn vị, của từng CBCNV.
Ngay khi có hướng dẫn của EVNCPC, Ban QLDA điện nông thôn miền Trung đã xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện văn hóa doanh nghiệp, trong đó Trưởng ban là đ/c Giám đốc, Phó ban là đ/c Chủ tịch công đoàn; thành viên ban chỉ đạo là trưởng các phòng, bí thư Đoàn thanh niên; nhiệm vụ của từng thành viên được phân công cụ thể, nhờ đó việc triển khai được thuận lợi và thông suốt. Việc triển khai văn hóa doanh nghiệp được đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ để các đảng viên gương mẫu tiên phong trong việc thực thi văn hóa EVNCPC. Công đoàn được giao nhiệm vụ phổ biến cụ thể từng nội dung văn hóa EVNCPC đến từng CBCNV bằng nhiều hình thức khác nhau, qua các phương tiện truyền thông nội bộ, hội nghị chuyên đề, những buổi sinh hoạt đoàn thể; qua đó giải thích và minh họa những việc làm, những hoạt động Ban đã và đang thực hiện, phân tích những điểm cần phát huy, những hạn chế cần điều chỉnh cho phù hợp với văn hóa EVNCPC.

Không những phổ biến tài liệu văn hóa EVNCPC, Ban còn tổ chức hội thi “Văn hóa doanh nghiệp và kiến thức quản lý dự án” để CBCNV hiểu rõ hơn các giá trị văn hóa EVNCPC trong những công việc hàng ngày; phát động CBCNV thi đua viết kịch bản văn hóa doanh nghiệp để lựa chọn tham gia Hội thi văn hóa doanh nghiệp do Tổng công ty tổ chức. Đội thi Văn hóa doanh nghiệp của Ban đã đoạt giải nhì tại hội thi này.

Ngoài ra các nội dung văn hoá EVNCPC được lồng ghép ứng dụng trong các qui trình quản lý nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 mà Ban đang ứng dụng. Đặc biệt nội dung văn hóa doanh nghiệp là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng tháng đối với cá nhân và các phòng, nhờ đó CBCNV nghiêm túc thực hiện văn hóa EVNCPC.

Việc triển khai thực hiện văn hoá EVNCPC bước đầu đã phát huy được một số kết quả trong một số hoạt động của Ban như: Trong quản lý thực hiện nhiệm vụ, Ban đã nỗ lực thực hiện tốt những dự án được EVNCPC giao, cam kết thực hiện văn hóa EVNCPC trong quản lý dự án bằng chính sách chất lượng “3Đ” là “Đúng thủ tục đầu tư - Đảm bảo tiến độ, chất lượng - Đoàn kết và phát triển”.

Đối với người lao động: Xác định yếu tố con người là nhân tố quyết định đến sự thành công và tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, Ban đã tạo điều kiện và khuyến khích người lao động tham gia công tác tư vấn tự thực hiện để tăng thu nhập năm 2011 cao hơn các năm trước; quan tâm bồi dưỡng và đào tạo nâng cao nghiệp vụ cũng như công tác quản lý cho cán bộ, khuyến khích CBCNV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ. Hiện tại Ban có trên 86% cán bộ có trình độ đại học, trong đó 12 cán bộ có trình độ thạc sỹ. Những cán bộ trẻ có năng lực được mạnh dạn đề bạc giữ chức vụ phó phòng.

Trong nội bộ: Tập thể Ban xây dựng được sự đồng thuận, đoàn kết, không khí làm việc cởi mở, vui vẻ đã thật sự tạo ra động lực mạnh mẽ để mỗi cán bộ công nhân viên tin tưởng, phấn khởi tích cực công tác, nâng cao hiệu quả công việc, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật. Thái độ làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ứng xử văn hoá tại công sỏ còn thể hiện trong giao tiếp đúng mực, lịch sự, thái độ vui vẻ, thân thiện; các cuộc họp có chương trình, nội dung làm việc cụ thể, khoa học, các thành viên tham gia đúng, thành phần, đúng giờ; ý thức tiết kiệm trong các hoạt động của Ban được nâng cao.

Việc triển khai văn hoá EVNCPC được xác định là một quá trình lâu dài, để những nội dung của tài liệu văn hoá đi vào thực tiễn, thực sự được chuyển hoá thành hành động cụ thể của từng CBCNV. Hơn một năm triển khai thực hiện văn hoá EVNCPC, CBCNV Ban QLDA điện nông thôn miền Trung càng nhận thức sâu sắc thêm về những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức và những cam kết về thực thi văn hoá EVNCPC, qua đó quyết tâm, nỗ lực hết mình vì những mục tiêu chung của EVNCPC vì sự nghiệp điện khí hóa nông thôn, cung ứng điện vì sự phát triển mọi mặt của mảnh đất miền Trung -Tây Nguyên.

Văn Nhân

Gia Nguyên

21:39 - 26/12/2011  |  4594 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Một gia đình hạnh phúc

Một gia đình hạnh phúc

10:20 - 07/09/2022  |  17555 lượt xem