PC Quảng Ngãi: Công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ

14:02 - 03/02/2023  |  798 lượt xem

Chia sẻ
Chiều ngày 31/01/2023, PC Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ.
PC Quảng Ngãi: Công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ

Ông Quách Phạm Cường – Giám đốc Công ty trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được bổ nhiệm

Tại buổi lễ, ông Lê Việt Hùng - Trưởng phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ cho các cán bộ, gồm: ông Nguyễn Việt Hùng - Chuyên viên Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng; điều động bà Nguyễn Thị Kim Anh - Phó Trưởng phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh doanh; bổ nhiệm lại ông Hoàng Đức Thịnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng; bổ nhiệm ông Bùi Phụ Nay – Điều độ viên phòng Điều độ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Điều độ; bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Tân - Chuyên viên phòng Quản lý đầu tư giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý đầu tư. Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2023 và thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Quách Phạm Cường - Giám đốc Công ty chúc mừng và mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm lại, điều động và bổ nhiệm sẽ phát huy năng lực, tinh thần đoàn kết tập thể, chủ động, sáng tạo, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Ông Bùi Phụ Nay đại diện các cán bộ được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Phụ Nay đại diện cho các cán bộ được bổ nhiệm cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Công ty và cho biết trong thời gian đến sẽ nỗ lực cùng với toàn thể CBCNV trong đơn vị cùng đoàn kết, thống nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Tuân

14:02 - 03/02/2023  |  798 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU