Công đoàn PC Quảng Ngãi với việc thực thi văn hóa doanh nghiệp

15:50 - 05/01/2012  |  4322 lượt xem

Chia sẻ
Năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng PC Quảng Ngãi đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện đầy đủ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Thành quả ấy chính là nhờ sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong tập thể lãnh đạo, CBCNV của Công ty. Bằng những việc làm cụ thể, Công đoàn PC Quảng Ngãi đã gắn kết người lao động thành một tập thể mạnh để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ của doanh nghiệp.
Công đoàn PC Quảng Ngãi với việc thực thi văn hóa doanh nghiệp

PC Quảng Ngãi thăm và tặng quà đồng bào xã Trà Khê, huyện Tây Trà nhân dịp Tết Tân Mão 2011

Để đảm bảo tính dân chủ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, ngay từ đầu năm, Công đoàn đã phối hợp cùng với chuyên môn tổ chức Hội nghị CNVC ở cơ sở, tiến đến Đại hội Đại biểu CNVC toàn Công ty; tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện Thoả ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế, phương án tiền lương, tiền thưởng, phân phối phúc lợi và khen thưởng; đồng thời, phối hợp cùng chuyên môn kiện toàn bộ máy điều hành sản xuất và sắp xếp lao động của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế; qua đó, đã đảm bảo được sự đoàn kết, giữ vững kỷ cương và phát huy được sức mạnh tổng hợp trong toàn Công ty.

Với phương châm "Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu cao nhất của doanh nghiệp", trong năm qua, cùng với việc chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ phục vụ khách hàng, CNVC-LĐ trong toàn Công ty đã thực hiện hoàn thành 91 công trình (kể cả các công trình chuyển tiếp), giá trị ước thực hiện khoảng 65,3 tỷ đồng, bao gồm các công trình đầu tư xây dựng mới, hoàn thiện các công trình chuyển tiếp trong năm 2010, chống quá tải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư, cung cấp điện cho các xã mới thành lập (xã Sơn Liên, huyện Sơn Hà; xã Ba Giang, huyện Ba Tơ), tăng cường nguồn điện cho huyện đảo Lý Sơn… giúp ngày càng nâng cao chất lượng điện năng, tạo dựng được sự tín nhiệm của khách hàng đối với doanh nghiệp. Đó cũng chính là những việc làm cụ thể nhằm thực thi cam kết của PC Quảng Ngãi đối với Đảng, Chính phủ, EVN, EVNCPC, chính quyền địa phương và khách hàng trong công tác kinh doanh điện năng và cung cấp các dịch vụ liên quan khác với tinh thần trách nhiệm, tận tâm, đảm bảo công bằng, minh bạch và chú trọng hiệu quả.

Trong năm qua, số lượng 14 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, hợp lý hoá công tác quản lý – giá trị làm lợi hơn 772,526 triệu đồng đã thể hiện được tính sáng tạo đem lại hiệu quả cao của CNVC-LĐ trong toàn PC Quảng Ngãi, góp phần nâng cao chất lượng điện năng, đơn giản hoá thủ tục hành chính nhằm phục vụ nhanh, tốt nhất các yêu cầu của khách hàng, đối tác và địa phương.

Ngoài việc phối hợp với chính quyền thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công đoàn PC Quảng Ngãi còn thực hiện tốt công tác xã hội, quan tâm và chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Năm 2011, Công đoàn đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức thăm và tặng quà cho nhân dân xã Trà Khê, huyện Tây Trà (địa phương được UBND tỉnh phân công cho Công ty trợ giúp) nhân dịp tết Tân Mão 2011 với 50 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng, tổng cộng 15.000.000 đồng) và 141 bộ quần áo; tổ chức gặp mặt CNVC-LĐ nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7; thực hiện hỗ trợ kinh phí cho hoạt động Nghiệp đoàn nghề cá tỉnh Quảng Ngãi và ngư dân tỉnh Quảng Ngãi do Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi phát động; vận động CNVC-LĐ giúp đỡ ngư dân nghèo và đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam qua việc nhắn tin ủng hộ chương trình "Tấm lưới nghĩa tình" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Đồng thời, Công đoàn cũng vận động CNVC-LĐ tham gia đóng góp vào các quỹ: Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ tương trợ xã hội, Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... do ngành và địa phương phát động với tổng số tiền là: 118.481.500 đồng. Ngoài ra, Công đoàn đã thực hiện tốt việc thăm hỏi, chi trợ cấp ốm đau, hiếu, hỉ, chi cho các hoạt động từ thiện từ nguồn quỹ của Công đoàn Công ty và quỹ tương trợ của Tổng công ty với số tiền 58.150.000 đồng, đã hỗ trợ kịp thời khi CNVC-LĐ trong đơn vị gặp hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt Công đoàn PC Quảng Ngãi đã kêu gọi CNVC-LĐ trong toàn Công ty ủng hộ cán bộ của Công ty bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 102,8 triệu đồng. Những việc làm đầy ý nghĩa đó đã hiện thực hoá một giá trị cốt lõi của văn hoá EVNCPC mà PC Quảng Ngãi đang thực hiện, đó là “Truyền thống – Nghĩa tình”.

Để các hoạt động của Công đoàn đi vào nề nếp, tháng 4/2011, Công đoàn PC Quảng Ngãi đã ban hành Bộ Quy chế hoạt động Công đoàn áp dụng trong nội bộ Công đoàn Công ty. Đây là việc làm cụ thể, thể hiện sự cam kết của tổ chức Công đoàn trong việc tôn trọng luật pháp, hành động khách quan, trung thực, công tâm và minh bạch, theo đúng chuẩn mực đạo đức của văn hoá EVN.

Có thể thấy rằng văn hoá doanh nghiệp góp phần quan trọng trong việc xác lập tôn chỉ, mục đích của doanh nghiệp và nâng cao uy tín của doanh nghiệp thông qua những nguyên tắc cơ bản, những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức mang đặc thù riêng của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ lý thuyết đến việc làm là cả một quá trình từ phổ biến – nhận thức – thực hiện – bảo tồn và phát huy. Chính vì thế, từ ngày 04/5/2011 đến 03/6/2011, Công đoàn PC Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc thi viết bài Tìm hiểu về văn hoá EVN, EVNCPC và PC Quảng Ngãi trong toàn Công ty, nhằm tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ trong toàn Công ty về tầm quan trọng của văn hoá doanh nghiệp và thực hiện văn hoá doanh nghiệp tại đơn vị. Với việc làm này, Công đoàn PC Quảng Ngãi đã xác định rằng: Để văn hoá doanh nghiệp đi vào thực tiễn, không ai khác mà chính là người lao động là nhân tố trung tâm trong các hoạt động của doanh nghiệp và cũng là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Việc tuyên truyền, giáo dục để toàn thể CNVC-LĐ thực thi văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị sẽ được duy trì thường xuyên trong các hoạt động của Công đoàn trong thời gian đến, để những giá trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức của doanh nghiệp phải được thể hiện bằng những hoạt động cụ thể, từ đó góp phần đưa PC Quảng Ngãi đến những bước phát triển mới.

Đào Văn Tiến

Gia Nguyên

15:50 - 05/01/2012  |  4322 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU