Công đoàn PC Phú Yên: Nền tảng vững chắc trong phong trào thi đua sáng kiến, đổi mới, sáng tạo

07:36 - 12/03/2023  |  250 lượt xem

Chia sẻ
Yêu cầu “Phát huy mạnh mẽ trí tuệ, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên hiến kế, đề xuất các sáng kiến, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn; khắc phục bệnh hình thức, lãng phí, trì trệ và hành chính hóa trong các cấp công đoàn” là một trong những nội dung được nêu rõ trong Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” tại Công đoàn PC Phú Yên.
Công đoàn PC Phú Yên: Nền tảng vững chắc trong phong trào thi đua sáng kiến, đổi mới, sáng tạo

  Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc PC Phú Yên Nguyễn Khoa Trình chia sẻ “Phương pháp tạo ra ý tưởng sáng kiến” tại Hội nghị tập huấn

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Công ty đã giao Ban Thi đua xây dựng và phát động 04 phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong hoạt động tổ chức công đoàn” và 11 phong trào thi đua “Công đoàn đồng hành cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh” với mục tiêu xuyên suốt của các phong trào trong cả nhiệm kỳ là “Rèn luyện kỹ năng hoạt động, tạo sự tự tin để phát huy năng lực cá nhân cán bộ công đoàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn trực thuộc; xây dựng tác phong chuyên nghiệp cho công nhân lao động theo hướng chuyển đổi số”. Đặc biệt, sự tươi mới trong phương pháp tổ chức phong trào đã thực sự cuốn hút, lôi kéo quần chúng CNVCLĐ tham gia, từ đó tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, để lại nhiều ấn tượng với những đổi mới trong hoạt động đồng hành cùng chuyên môn, phong trào văn thể mỹ, hoạt động tình nghĩa và truyền thông hoạt động công đoàn.

Có thể thấy rằng, hiệu quả mang lại của các phong trào thi đua công đoàn trước hết là góp phần cho Công ty hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ EVNCPC giao hàng năm, kích thích cán bộ, đoàn viên tích cực phát huy năng lực cá nhân, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Trong nhiệm kỳ, toàn Công ty có 36 sáng kiến được EVNCPC duyệt, trong đó có 03 sáng kiến của Công đoàn Công ty và 05 sáng kiến xuất phát từ ý tưởng chuyên đề thi đua do Công đoàn trực thuộc tự phát động; có 02 giải pháp đạt giải Ba tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Yên lần thứ 9 (2020-2021); có 07 mô hình sáng kiến tham gia phong trào thi đua “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo” được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh công nhận. Đặc biệt trong đó có 02 mô hình của 01 cá nhân được UBND tỉnh tặng 02 Bằng khen, có 03 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo và 01 cá nhân được Công đoàn EVN chứng nhận đạt danh hiệu Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ EVN. 

Để đạt được những thành quả đó chính là khâu tổ chức tốt các hoạt động công đoàn với nhiều đổi mới, khơi dậy tiềm năng của từng cá nhân. Điển hình, Công đoàn Công ty đã tự tổ chức 07 buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn và 01 buổi tập huấn chuyên đề “Phương pháp phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua tại các Công đoàn trực thuộc”; “Phương pháp tạo ra ý tưởng sáng kiến” để rèn luyện 10 kỹ năng hoạt động cho cán bộ công đoàn. Bên cạnh đó, vào cuối quý 1 hàng năm, Công đoàn Công ty tổ chức buổi thuyết trình về chuyên đề thi đua để các Công đoàn trực thuộc cùng nhau giao lưu, học tập và hoàn thiện nội dung phong trào thi đua tự phát động.

Tổ Công đoàn phòng Điều độ phát động phong trào thi đua đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục, tin cậy

Tiêu biểu, tại Tổ công đoàn phòng Điều độ đã phát động 14 phong trào thi đua, các phong trào thi đua được triển khai theo hướng bám sát các phong trào thi đua của Công đoàn Công ty trên cơ sở phù hợp với những nhiệm vụ chính là vận hành lưới điện phân phối tỉnh Phú Yên an toàn, liên tục, tin cậy, đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các sự kiện chính trị và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Phú Yên. 

Trong nhiệm kỳ, các chuyên đề thi đua do Tổ Công đoàn phòng Điều độ phát động đã thực sự mang lại hiệu quả cao. Trong đó, nổi bật là không để xảy ra sự cố chủ quan, tai nạn lao động trong công tác điều độ, vận hành hệ thống điện; phong trào “Bài viết hay đăng trên trang tin điện tử EVNCPC” được CBCNV phòng tham gia nhiệt tình, giai đoạn 2018-2022, phòng Điều độ đã có 32 viết được đăng trên trang tin điện tử của Công ty và 18 bài viết trên trang tin EVNCPC. Đây là đơn vị dẫn đầu trong phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất với 13 sáng kiến được công nhận cấp EVNCPC, 07 ý tưởng chuyển đổi số.

Minh Thủy

07:36 - 12/03/2023  |  250 lượt xem

Chia sẻ
Từ Khóa :

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU