PC Bình Định nhận Bằng khen UBND tỉnh trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2020-2022

15:19 - 13/03/2023  |  286 lượt xem

Chia sẻ
Vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bình Định(viết tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
PC Bình Định nhận Bằng khen UBND tỉnh trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2020-2022

Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2020-2022

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Công an tỉnh Bình Định về việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, PC Bình Định đã xây dựng, ban hành kế hoạch về việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuấn “An toàn về an ninh, trật tự”, nhằm triển khai đến toàn thể CBNV phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với chính quyền và cơ quan Công an trên địa bàn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tài sản, vật tư, trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Theo đó, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, vật tư thiết bị, bên cạnh việc tổ chức, sắp xếp nhân lực cho hoạt động kinh doanh và quản lý lưới điện đạt hiệu quả, thì Công ty cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phong trào tự quản đến từng CBNV trong các đơn vị trực thuộc để thực hiện tốt an ninh trật tự (ANTT) tại nơi làm việc, nơi cư trú nhằm góp phần cho thành công chung trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của đơn vị và địa phương nơi làm việc và cư trú. Cùng với việc triển khai các biện pháp thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTT nên trong nhiều năm qua không có vụ việc về ANTT xảy ra tại các đơn vị trực thuộc PC Bình Định, luôn đảm bảo cung cấp đủ điện cho các ngành, lĩnh vực phát triển, góp phần đắc lực cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Với kết quả 3 năm liên tục 2020, 2021, 2022 được công nhận đạt chuẩn về “An toàn về an ninh trật tự”, PC Bình Định đạt là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và năm 2021 đã được Bộ Công an tặng Bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, qua đó Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho PC Bình Định.

Hồ Quang Thịnh

15:19 - 13/03/2023  |  286 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU