PC Bình Định: Triển khai kế hoạch thực hiện công tác quản lý kỹ thuật năm 2023

13:01 - 15/03/2023  |  254 lượt xem

Chia sẻ
Vừa qua, PC Bình Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý kỹ thuật - vận hành – vệ sinh lao động năm 2022 và triển khai kế hoạch thực hiện năm 2023 được truyền hình trực tuyến đến các Điện lực. Tham dự hội nghị có Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, lãnh đạo các phòng ban Công ty. 
PC Bình Định: Triển khai kế hoạch thực hiện công tác quản lý kỹ thuật năm 2023

Quang cảnh hội nghị

Năm 2022, công tác kỹ thuật - vận hành - an toàn của Công ty Điện lực Bình Định đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà EVNCPC giao. Độ tin cậy cung cấp điện đạt kết quả tốt (SAIDI tổng hợp 477 phút/KH, chiếm 68% kế hoạch; SAIDI thực hiện 223 phút/KH chiếm 69% kế hoạch; SAIFI thực hiện 2,02 lần/KH chiểm 68% kế hoạch; MAIFI thực hiện 0,02 lần/KH chiếm 1% kế hoạch), đặc biệt không để xảy ra sự cố TBA 110kV và không có tai nạn lao động; tổn thất điện năng (TTĐN) toàn Công ty thực hiện 3,7% thấp hơn 1,1% so với kế hoạch (4.8%) và giảm 0,89% so với năm 2021.

Bên cạnh các kết quả đạt được, trong năm qua công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) vẫn còn một số tồn tại như số vụ sự cố trung áp còn cao; TTĐN còn ở mức cao, đặc biệt TTĐN lưới điện 110kV tăng 0,14% so với năm 2021; việc dự báo phụ tải chưa được thật chính xác làm ảnh hưởng đến việc điều hành thực hiện các chỉ tiêu điện thương phẩm, TTĐN.

Tại hội nghị, các đơn vị cũng đã đánh giá kết quả thực hiện được trong năm 2022, các mặt còn hạn chế, khó khăn, từ đó thảo luận và đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu theo từng chuyên đề trong năm 2023. các giải pháp thực hiện để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho phụ tải Bình Định năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Thái Minh Châu – Giám đốc Công ty đã ghi nhận nỗ lực của toàn thể CBNV và các đơn vị trong toàn Công ty, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, giảm TTĐN năm 2022, an toàn trong sản xuất.

Lãnh đạo Công ty yêu cầu các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo. Cụ thể, trong công tác quản lý kỹ thuật - vận hành - an toàn: cần thống nhất số liệu báo cáo giữa các đơn vị để xác định đúng thực trạng nhằm tìm ra giải pháp cải thiện các chỉ tiêu; nâng cao kỷ luật trong công tác quản lý vận hành, thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm TTĐN, phấn đấu TTĐN thực hiện toàn Công ty xuống 3% vào năm 2025; tổn thất điện năng thực hiện < 4,4%, không còn TBA công cộng có TTĐN>=5% trong năm tới; tập trung vào việc nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nhất là việc giảm sự cố trung áp.

PC Bình Định khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2022

Ngoài ra, các đơn vị phải bám sát mục tiêu xuyên suốt chủ đề năm 2023: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” để triển khai hiệu quả trong từng lĩnh vực, cần định hướng đầu tư lưới điện trung áp 22kV đấu nối vào TBA 110kV để khai thác kịp thời khi TBA 110kV đưa vào vận hành, rà soát bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và đề xuất đầu tư xây dựng lưới điện 110kV đến năm 2028, ưu tiên cho các xuất tuyến trung áp 22kV mạch vòng liên lạc, đảm bảo các khu vực tập trung nhiều khách hàng có khả năng cấp điện từ 2 nguồn để giảm thiểu thời gian mất điện do công tác hoặc sự cố, đối với TBA phân phối và lưới điện hạ áp phải tính toán khi đầu tư đảm bảo cấp điện lâu dài trong tương lai để để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho phụ tải Bình Định. Về công tác ATVSLĐ, các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện đúng các quy trình, quy định, không để xảy ra tai nạn lao động, kể cả tai nạn giao thông; nêu cao tính gương mẫu và ý thức tuân thủ quy trình an toàn điện, nâng cao ý thức trách nhiệm an toàn cho mỗi CBCNV- người lao động.

Thành Hưng

13:01 - 15/03/2023  |  254 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU