EVNCPC: Tổ giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển làm việc với PC Kon Tum

08:51 - 16/03/2023  |  366 lượt xem

Chia sẻ
Chiều 13/3/2023, Tổ giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư phát triển (ĐTPT) giai đoạn 5 năm 2021 – 2025 của EVNCPC (Tổ giám sát số 3) đã có buổi làm việc với PC Kon Tum. Tổ giám sát số 3 có ông Nguyễn Thanh, Thành viên HĐTV EVNCPC - Tổ trưởng và ông Lê Nam Hải, Phó Tổng giám đốc EVNCPC - Tổ phó, cùng thành viên từ các Ban Tổng công ty. Tham gia làm việc với Tổ giám sát, về phía PC Kon Tum có ông Nguyễn Văn Hạnh – Giám đốc Công ty cùng các ông Phó Giám đốc, trưởng các phòng ban Công ty.
EVNCPC: Tổ giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển làm việc với PC Kon Tum

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hạnh – Giám đốc PC Kon Tum đã báo cáo Tổ giám sát số 3 các nội dung về công tác tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2023; tình hình triển khai công tác quản trị rủi ro tại đơn vị và các khó khăn vướng mắc.

Ông Nguyễn Văn Hạnh – Giám đốc PC Kon Tum báo cáo Tổ giám sát thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm giai đoạn 2021 – 2025

Theo đó, PC Kon Tum đã có Quyết định số 2185/QĐ-KTPC ngày 05/7/2022 về việc thành lập Tổ công tác thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 và văn bản 2240/KTPC-KH&VT ngày 11/7/2022 phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác. Đối với các nhóm chỉ tiêu SXKD và ĐTPT, năm 2021, PC Kon Tum đạt 36/40 chỉ tiêu; năm 2022 PC Kon Tum đạt 32/35 chỉ tiêu.

Năm 2023, PC Kon Tum được giao 33 chỉ tiêu kế hoạch. Trong đó, PC Kon Tum ước thực hiện một số chỉ tiêu gồm: điện thương phẩm 532 triệu kWh; giá bán điện bình quân 1.904 đồng; tổn thất điện năng 2,32%; độ tin cậy cung cấp điện SAIDI 262 phút; không để xảy ra sự cố lưới điện 110kV; định mức chi phí 91,3 đồng/kWh; năng suất lao động phấn đấu đạt kế hoạch giao; chỉ số tiếp cận điện năng 1,44 ngày, vượt 3,56 ngày so với kế hoạch giao. Đối với một số chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng rất khó đạt do một số nguyên nhân như: địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn, nhiều tuyến đường thường xuyên xảy ra sạt lở, hơn ½ dân số là người dân tộc thiểu số, đời sống nhân dân còn khó khăn…

Trong công tác đầu tư xây dựng, năm 2023, PC Kon Tum được EVNCPC giao 103,262 tỷ đồng cho 35 dự án, gồm 16 dự án chuyển tiếp từ năm 2022 và 19 dự án năm 2023. Trong đó, vốn tín dụng thương mại là 69,555 tỷ đồng và vốn khấu hao cơ bản của EVNCPC là 33,707 tỷ đồng. PC Kon Tum dự kiến trong năm hoàn thành 34/35 dự án đưa vào sử dụng với tổng giá trị thực hiện ước đạt 128,58 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch giao và giá trị giải ngân ước thực hiện 125,95 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch vốn cả năm.

Công tác quản trị rủi ro (QTRR) tại PC Kon Tum đã được lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đơn vị đã ban hành Quyết định số 2118/QĐ-KTPC ngày 30/6/2022 về việc thành lập Tổ QTRR của PC Kon Tum và các văn bản liên quan đến quy trình nghiệp vụ, hoàn thiện hồ sơ QTRR cấp quy trình của Công ty năm 2022. Trong năm 2023, PC Kon Tum đang xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai QTRR năm 2023 đến các đơn vị; đôn đốc hoàn thành hồ sơ QTRR cấp quy trình năm 2023 với 15 quy trình đã đăng ký với EVNCPC; xây dựng hồ sơ QTRR và báo cáo EVNCPC theo quy định.

Hiện nay, PC Kon Tum cũng đang gặp một số khó khăn trong thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT như: tiến độ cung ứng vật tư thiết bị (VTTB) chậm, các VTTB chính do EVNCPC mua sắm tập trung để cung cấp như dây dẫn, máy biến áp… dự kiến đến cuối quý II/2023 mới có VTTB; công tác QTRR là một nội dung mới, việc triển khai thực hiện còn nhiều vướng mắc, khó khăn, do đó, đơn vị kính đề nghị EVNCPC sớm xây dựng hồ sơ mẫu để đơn vị thực hiện đạt hiệu quả.

Sau khi nghe ông Nguyễn Văn Hạnh – Giám đốc PC Kon Tum báo cáo, các Phó Giám đốc Công ty cùng các ông là đại diện các Ban chuyên môn Tổng công ty đã thảo luận, phát biểu ý kiến nhằm xây dựng, hoàn thiện các vấn đề đặt ra trong công tác thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2023. Tại đây, ông Lê Nam Hải – Phó Tổng giám đốc EVNCPC, Tổ phó Tổ giám sát số 3 cũng đã có một số ý kiến nhằm giúp PC Kon Tum tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2023.

Ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV EVNCPC, Tổ trưởng Tổ giám sát số 3 kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV EVNCPC, Tổ trưởng Tổ giám sát số 3 đề nghị trong năm 2023, PC Kon Tum cần tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ chính, trong đó gồm: xây dựng phương án cụ thể nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, linh hoạt; tập trung hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD năm 2023; tiếp tục nâng cao năng suất lao động bằng cách tái cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy nhân sự; bám sát chủ đề năm “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; để xây dựng một doanh nghiệp an toàn, lãnh đạo đơn vị là người chỉ đạo, các phòng ban tích cực tham mưu, đơn vị thường xuyên thực hiện công tác tự thanh tra, kiểm tra nhằm rà soát, chấn chỉnh những tồn tại và có hướng khắc phục nhanh chóng; QTRR là nhiệm vụ song hành của doanh nghiệp, do đó, cần tăng cường công tác quản lý để QTRR; đồng thời, cần thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm phòng ngừa các nguy cơ xảy ra khủng hoảng truyền thông, lãnh đạo công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình để có hướng xử lý, báo cáo lãnh đạo các cấp và các ban ngành liên quan để ổn định doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV EVNCPC, Tổ trưởng Tổ giám sát số 3 cũng đề nghị sau khi kết thúc cuộc họp, PC Kon Tum sẽ có văn bản báo cáo những khó khăn vướng mắc gửi Tổ giám sát để HĐTV, Ban Tổng giám đốc xem xét giải quyết.

Làng Hồ

08:51 - 16/03/2023  |  366 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU