Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư chia sẻ kiến thức thực tế tại lớp cán bộ quản lý cấp 4

15:20 - 15/03/2023  |  1074 lượt xem

Chia sẻ
Sáng ngày 14/3/2023, tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư đã có buổi hướng dẫn chuyên đề “Triển khai và thực thi chiến lược” cho 50 học viên khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4 lớp 1 - đợt 2 năm 2023.
Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư chia sẻ kiến thức thực tế tại lớp cán bộ quản lý cấp 4

Tổng giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư chia sẻ kiến thức thực tế cùng học viên

Những nội dung được Tổng giám đốc truyền đạt gồm: Tổng quan về EVNCPC, tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược; bối cảnh trong nước tác động đến hoạt động của EVN; định hướng, mục tiêu và chiến lược phát triển EVN đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; kết quả triển khai chiến lược phát triển EVN tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 538/QĐ-TTg và Nghị quyết 339/NQ-HĐTV trong năm 2022 và định hướng năm 2023; đặc biệt về kế hoạch triển khai chiến lược phát triển của EVN tại EVNCPC; phát triển thị trường điện Việt Nam và kế hoạch chuyển đổi số của EVN, EVNCPC.

Ông Ngô Tấn Cư  lắng nghe ý kiến học viên về các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị

Ngoài những nội dung nêu trên, với vị trí là một nhà lãnh đạo, Tổng giám đốc đã truyền đạt nhiều kinh nghiệm được chắt lọc từ thực tiễn, những tình huống thực tế để trao đổi, dẫn dắt, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Đặc biệt là sự tham gia trao đổi, đóng góp ý kiến của học viên về các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, lãnh đạo Tổng công ty đã chỉ đạo cụ thể, hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vấn đề học viên đưa ra.

Các học viên phát biểu ý kiến về những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị

Ngọc Trang

15:20 - 15/03/2023  |  1074 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU