EVNCPC: Giám sát thực hiện kế hoạch tại PC Đắk Lắk

14:22 - 17/03/2023  |  470 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 15/3, đoàn công tác EVNCPC do ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV, ông Lê Nam Hải – Phó Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các Ban làm việc tại PC Đắk Lắk về giám sát về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023.
EVNCPC: Giám sát  thực hiện kế hoạch tại PC Đắk Lắk

Ông Nguyễn Thanh - Thành viên HĐTV đã đánh giá cao những kết quả đạt PC Đắk Lắk đạt được

Theo báo cáo tại buổi làm việc, để triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025 đạt kết quả tốt, PC Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch từng năm với các giải pháp cụ thể, làm cơ sở phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh. Qua 02 năm thực hiện, Công ty đã thực hiện tốt hầu hết các nhiệm vụ, trong đó, năm 2021 đạt và vượt kế hoạch 39/40 chỉ tiêu được giao, năm 2022 là 34/35 chỉ tiêu. 

Việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển cũng có nhiều kết quả đáng ghi nhận: sản lượng điện thương phẩm mỗi năm tăng trên 3% từ 1.877,7 triệu kWh vào năm 2021 lên 1.934,4 triệu kWh trong năm 2022; tổn thất điện năng lần lượt đạt 5,15%, 5,05% vào năm 2021, 2022; các chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện cơ bản thực hiện đúng theo lộ trình 05 năm mà EVNCPC giao; lưới điện 110kV vận hành an toàn tin cậy, không để xảy ra sự cố; chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện tốt với thời gian giải quyết trung bình đạt 1,82 ngày/công trình vào năm 2021, 1,71 ngày/công trình vào năm 2022 và phấn đấu tiếp tục giảm chỉ còn 1,27 ngày trong năm 2023.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, năm 2021-2022, PC Đắk Lắk được phân bổ nguồn vốn từ 200 đến 230 tỷ đồng cho việc thực hiện trên 160 dự án với quy mô xây dựng, cải tạo lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải trong giai đoạn hiện nay. Mục tiêu đặt ra là nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo vận hành an toàn, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin để thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng lưới điện thông minh. Trong năm 2023, Công ty tiếp tục sử dụng hơn 280 tỷ đồng được phân bổ để thực hiện 96 dự án, bao gồm cả dự án chuyển tiếp và đầu tư mới. Các đơn vị đã khởi công 42/42 công trình theo kế hoạch giao, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, giải ngân trên 98% nguồn vốn giao.         

Về kết quả thực hiện quản trị rủi ro, PC Đắk Lắk bắt đầu thực hiện trong năm 2022 với bước đầu ở mức quy trình, chủ yếu rà soát nội dung để đánh giá và xếp hạng rủi ro. Trên cơ sở này, Công ty phân tích, mô tả hoạt động để kiểm soát hiện tại, đề xuất các giải pháp để hạn chế các rủi ro có thể xảy ra. Hiện tại, đơn vị tiếp tục bám sát các quy trình, văn bản hướng dẫn để chủ động thực hiện tốt các công tác trong thời gian đến.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả các năm công tác tiếp theo trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 và chủ đề công tác năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, PC Đắk Lắk sẽ tăng cường chỉ đạo, giám sát đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng mảng kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đầu tư phát triển. Các giải pháp để vận hành lưới điện linh hoạt, kiện toàn hệ thống điện, khai thác hiệu quả Trung tâm điều khiển, hệ thống MiniSCADA/DMS và xây dựng lưới điện thông minh được quan tâm. Việc nâng cao sự hài lòng của khách hàng với chỉ số tiếp cận điện năng, cung cấp dịch vụ trực tuyến đều được Công ty đẩy mạnh. Hiện tại, PC Đắk Lắk đã đề ra các giải pháp đảm bảo tài chính với việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn, quản lý sử dụng hiệu quả chi phí, vật tư, giảm lãi suất các khoản vay... Đặc biệt, Công ty cũng chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc.

Dịp này, PC Đắk Lắk đã đề xuất triển khai thử nghiệm, nâng cấp phần mềm hiện hữu theo phương án “Đầu tư xây dựng hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối (DAS) khu vực Buôn Ma Thuột giai đoạn 2021-2022” đã lập ra trước đó; phương án quản lý vận hành tài sản khách hàng đang mua bán điện phía hạ áp; nâng công suất đường dây 110kV khu vực huyện Ea H’leo; triển khai giao kế hoạch hằng năm sớm hơn để chủ động thực hiện nhiệm vụ…Trên cơ sở các kiến nghị của PC Đắk Lắk nêu ra tại buổi làm việc, đại diện các Ban chuyên môn của EVNCPC đã trả lời cụ thể; đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp định hướng trên từng lĩnh vực SXKD, đầu tư xây dựng để Công ty triển khai thực hiện trong thời gian đến.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV EVNCPC đã đánh giá cao những kết quả đạt PC Đắk Lắk đạt được trong sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 2023 với vị trí thi đua cao trong khối các Công ty Điện lực thuộc Tổng công ty. Trong thời gian tới, lãnh đạo Tổng công ty yêu cầu đơn vị tiếp tục quan tâm đến công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ SXKD, đặc biệt là các chỉ tiêu chính trong kỹ thuật, tài chính và kinh doanh nhằm đảm bảo lưới điện luôn vận hành an toàn, ổn định, thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí, cùng chất lượng dịch vụ ngày một nâng cao. PC Đắk Lắk cũng cần quan tâm hoàn thành nhiệm vụ cấp điện cho mùa khô, khai thác hiệu quả đầu tư của lưới điện 110kV, quản trị tốt rủi ro và quan tâm hơn nữa đến công tác truyền thông.

Đức Tâm

14:22 - 17/03/2023  |  470 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU