Đoàn công tác HĐTV EVNCPC làm việc với PC Đắk Nông về tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2021- 2025

07:34 - 21/03/2023  |  641 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 16/3/2023, đoàn công tác Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung (HĐTV EVNCPC) do ông Nguyễn Thanh - Thành viên HĐTV làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với PC Đắk Nông về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và năm 2023. Tham gia đoàn công tác có ông Lê Nam Hải - Phó Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các Ban chức năng Tổng công ty.
Đoàn công tác HĐTV EVNCPC làm việc với PC Đắk Nông về tình hình thực hiện kế hoạch 5 năm 2021- 2025

Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Giám đốc PC Đắk Nông báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2023 với đoàn công tác

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Giám đốc PC Đắk Nông báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025 và 02 tháng đầu năm 2023. Trong 02 năm 2021-2022, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh Covid-19, song với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể CBCNV, PC Đắk Nông đã hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm kế hoạch năm Tổng công ty giao; thực hiện tốt công tác đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng tạo được sự đồng thuận và hài lòng của khách hàng.

Riêng 02 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện thương phẩm thực hiện 110,46 triệu kWh, tăng 8,62% so với cùng kỳ 2022, ước năm 2023 đạt 619 triệu kWh, tăng 4,42% so với cùng kỳ. Công ty tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để hoàn thanh nhiệm vụ được giao. Một số chỉ tiêu được chú trọng và liên tục được cải thiện như chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng, chỉ tiêu dịch vụ khách hàng... Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 với chủ đề được xác định trong toàn EVN là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; phát huy các kết quả đạt được, PC Đắk Nông quyết liệt thực hiện các nhóm giải pháp để hoàn thành tốt đề ra.

Về công tác đầu tư xây dựng, năm 2023, PC Đắk Nông triển khai thực hiện 57 dự án, trong đó 16 dự án chuyển tiếp thanh quyết toán; 13 dự án chuyển tiếp thi công, 25 dự án giao mới; 03 dự án dự phòng với tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng 122,278 tỷ đồng. Với mục tiêu nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo an toàn vận hành, từng bước nâng cấp hiện đại hóa lưới điện, Công ty đang đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng sớm đưa vào vận hành, cụ thể như: Công trình TBA 110kV Gia Nghĩa 2, công trình đầu tư lắp máy 2 TBA 110kV Đăk R’Lấp 2 và đầu tư TBA 220kV Đắk Nông 2, đấu nối để chống quá tải lưới điện 110kV khu vực tỉnh Đăk Nông.

Phó Tổng giám đốc EVNCPC Lê Nam Hải đánh giá kết quả hoạt động SXKD của PC Đắk Nông

Giai đoạn 05 năm 2021-2025, EVNCPC giao PC Đắk Nông thực hiện kế hoạch KD&DVKH gồm 14 chỉ tiêu thuộc 03 nhóm chỉ tiêu kỹ thuật, chỉ tiêu tài chính và chỉ tiêu kinh doanh dịch vụ khách hàng. Bám sát kế hoạch của EVNCPC, PC Đắk Nông xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực công tác để hoàn thành nhiệm vụ, cụ thể: Công ty tiếp tục tăng cường quản lý vận hành không để xảy ra sự cố TBA 110 kV, đồng thời đánh giá chi tiết từng vụ sự cố để xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan; tối ưu hóa các công tác để giảm thời gian cắt điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Trong công tác đầu tư xây dựng, Công ty phối hợp chặt chẽ với địa phương đề xuất, trình, phê duyệt quy hoạch lưới điện, đền bù giải phóng mặt bằng; nắm bắt kịp thời thông tin về các nguồn điện mới trên địa bàn, đề xuất các giải pháp vận hành, đầu tư lưới điện phù hợp; đồng thời tăng cường công tác tuyên tuyền để người dân hiểu, đồng thuận đối với công tác đầu tư xây dựng và bảo vệ các công trình điện.

Với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh, PC Đắk Nông tiếp tục hưởng ứng và khai thác tối đa các chương trình quản lý, áp dụng mô hình liên kết dữ liệu thống nhất giữa các phần mềm trong toàn EVNCPC, áp dụng 100% chương trình các nghiệp vụ để tiết kiệm thời gian và lao động; tiếp tục triển khai chủ trương số hoá các tài liệu, nghiệp vụ nhằm nâng cao công suất lao động, giảm sai sót và tiết kiệm chi phí. Giai đoạn 2023-2025, PC Đắk Nông tiếp tục bám sát và thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số EVNCPC giao, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu chuyển đổi số Công ty đề ra.

Tại buổi làm việc, PC Đắk Nông đã được nghe nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của lãnh đạo Tổng công ty và các Ban chức năng về các mặt hoạt động của Công ty cũng như những mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới. Theo đó, PC Đắk Nông đã đề xuất, kiến nghị một số khó khăn vướng mắc với đoàn công tác như: Xem xét chỉ tiêu tiết kiệm định mức chi phí cho đơn vị; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình đầu tư xây dựng TBA 110kV trên địa bàn tỉnh để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; có chủ trương để công ty sớm triển khai tiếp nhận lưới điện nông thôn tại địa phương…

Ông Nguyễn Thanh – Thành viên HĐTV EVNCPC phát biểu kết luận buổi làm việc

Đánh giá kết quả đạt được của PC Đắk Nông, ông Nguyễn Thanh - Thành viên HĐTV EVNCPC ghi nhận và biểu dương tập thể lãnh đạo, CBCNV PC Đắk Nông đã nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện nhiệm vụ, đạt được những kết quả khả quan trong giai đoạn 2021-2025 và các tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên đơn vị cần tiếp tục phấn đấu và nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt; chú trọng, tập trung hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng năm 2023, tiếp tục đầu tư dây chống sét nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Thời gian đến, Công ty tiếp tục đảm bảo chất lượng điện cung cấp điện trên địa bàn, vận hành lưới điện hiệu quả, triển khai các giải pháp để đạt kết quả cao về các chỉ tiêu tổn thất điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn lao động, hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số và một số mặt công tác khác.

Tâm An

07:34 - 21/03/2023  |  641 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU